Direct naar content

Zilveren Kruis Achmea: resultaten voorwaarde contractering zorgleveranciers

31 jul 2008

Voor de arbeidsgerelateerde zorg gericht op werkhervatting en inzetbaarheid van werknemers, wil Zilveren Kruis Achmea alleen nog in zee met zorgleveranciers die akkoord gaan met resultaatafspraken. De zorgverzekeraar wil met de garantieafspraken sturen op kwaliteit en effectiviteit.

Bron: medicalfacts