Direct naar content

Ziekteverzuim daalt, maar kan nog lager

3 feb 2011

Het ziekteverzuim in ons land is vorig jaar licht gedaald tot 3,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van ArboNed. Een goed teken, vindt de arbodienst, maar het kan nog beter. Ook het Verbond ziet daarvoor aanknopingspunten, als de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk in private handen wordt gelegd.

Bron: verzekeraars