Direct naar content

Wetsvoorstel Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

10 jan 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een reactie op twee brieven die aan de Vaste Commissie voor SZW zijn gestuurd in het kader van het wetsvoorstel Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet aan de Tweede Kamer.

Bron: rijksoverheid