Direct naar content

Werkt de reïntegratiemarkt?

18 apr 2008

Om zicht te houden op de ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tweejaarlijks een inventarisatie van de stand van zaken op deze markt. .

Bron: seo