Direct naar content

Wat kan ik als werkgever betekenen op het gebied van verzuimpreventie?

Het is bij veel werknemers een belangrijk thema: verzuimpreventie. Bij werkgevers is het een belangrijk thema om langdurige ziekte te voorkomen. Het kan immers veel geld besparen. Toch pakken veel werkgevers verzuimpreventie nog niet altijd goed aan. Er wordt wel aandacht aan besteed, maar niet op een effectieve manier, of niet op het juiste moment. In deze blog proberen we u uit te leggen hoe u als werkgever effectief iets kunt betekenen op het gebied van verzuimpreventie. 

Ondersteun leidinggevenden 

Om te beginnen is het goed om als werkgever leidinggevenden goed te ondersteunen binnen de organisatie. Dat betekent dat u leidinggevenden helpt om te herkennen wanneer iemand veel werkstress ervaart. Leidinggevenden zijn belangrijk in het aansturen van groepen en moeten het goede voorbeeld geven, maar ze kunnen ook een goede rol spelen bij verzuimpreventie. Leidinggevenden zitten vaak het dichtst op bepaalde werknemers en kunnen goed inschatten of iemand zich wel of niet ander gedraagt. Door een leidinggevende te leren hoe hij of zij kan herkennen dat iemand tegen psychisch verzuim aanzit kunt u er als werkgever voor zorgen dat teveel werkstress snel wordt herkend. Desnoods kunt u een extern persoon inhuren die leidinggevenden helpt om werkstress bij werknemers sneller te herkennen. 

Bespreek werkdruk met mensen

Een heel belangrijk punt op het gebied van verzuimpreventie is het bespreekbaar maken van werkstress. Op het bespreekbaar maken van werkdruk rust bij veel werknemers een taboe. Hierdoor is het probleem vaak pas gesignaleerd als het al te laat is. De werknemer zit al ziek thuis en u moet als werkgever een duur re-integratietraject aan gaan en gaan bespreken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Door in gesprek te gaan met werknemers over werkdruk krijgt u vaak een goed beeld van de stand van zaken bij uw werknemers. Neem hierbij ook in acht dat u het onderwerp ook in een een-op-een gesprek bespreekbaar maakt. Niet iedere werknemer durft het onderwerp te bespreken in de groep, maar in een individueel gesprek kan dat heel anders liggen. 

Wees een luisterend voor je werknemer

Dit punt sluit aan op het vorige punt. Door in gesprek te gaan met uw werknemers laat u zien dat u werknemers serieus neemt. Het is voor u misschien vanzelfsprekend dat u dat doet, maar voor een werknemer hoeft dat lang niet altijd zo te voelen. Door een luisterend oor te zijn kunt u ook makkelijker ontdekken wanneer een werknemer te veel werkstress ervaart. Het is namelijk niet gezegd dat u altijd aan iemands werk kunt zien dat een werknemer stress ervaart. Een luisterend oor helpt om echt te doorgronden waar een werknemer mee zit en waar u als werkgever kunt helpen. Hoe minder u het gevoel geeft aan uw werknemer dat u echt luistert naar problemen hoe groter de drempel voor de werknemer is om aan te geven dat er iets aan de hand is.

Ga proactief aan de slag met verzuimpreventie

Herken ook de signalen die een werknemer toont als hij of zij teveel werkstress ervaart. Werknemers die zich vaker ziek melden met rugklachten, of hoofdpijn. Werknemers die sneller geïrriteerd zijn. Werknemers die er slechter uitzien. Of werknemers die ineens minder sociaal zijn dan hiervoor. Het zijn allemaal symptomen die erop kunnen wijzen dat uw werknemer tegen een burn-out aanzit. Om proactief aan de slag te gaan met verzuimpreventie is het dus ook erg belangrijk om de signalen te kennen. Kent u de signalen, dan is het makkelijker om er proactief mee aan de slag te gaan en kost het geen moeite om te herkennen wanneer het iets minder met een collega gaat. 

Ziekteverzuim preventie plan

Bij een plan van aanpak voor ziekteverzuim wordt vaak het eerst gedacht aan praktische zaken, zoals waar een werknemer zich moet melden als hij ziek is en welke officiële instanties hierbij dan betrokken zijn waar de werkgever zich zou moeten melden om de zieke werknemer te registreren. Maar er is nog een veel belangrijker stadium waar u als werkgever een plan voor kunt maken. Door een duidelijk ziekteverzuim preventie plan te maken creëert u handvatten die helpen om ervoor te zorgen dat u ziekteverzuim reeds preventief tegen gaat. Door al deze punten die u net heeft gelezen in een plan te verwerken en op die manier proactief bezig te zijn met verzuimpreventie weet u zeker dat u er alles aan heeft gedaan en dat u kunt ingrijpen voor het kwaad is geschied. Zo’n plan zorgt er zeker niet voor dat u ziekteverzuim helemaal tegen gaat, maar u heeft er in ieder geval alles aan gedaan. Bovendien laat u op deze manier uw betrokkenheid zien aan uw medewerkers wat de sfeer en het ondernemingsklimaat ten goede komt.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.