Direct naar content

Wachttijden

Op dit ogenblik is er geen aanmeldstop

Wachttijden intakegesprek
Wij streven ernaar dat u, nadat u zich heeft aangemeld, uiterlijk binnen 2 weken een intakegesprek met ons heeft.

Wachttijden behandeling
Na het intakegesprek start u doorgaans binnen een week met de daadwerkelijke behandeling. Een week na aanmelding vindt doorgaans reeds de intake plaats.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.