DKP

Wachttijden

Op dit ogenblik is er helaas een aanmeldstop!

Doorgaans zijn de wachttijden zowel voor de Basis GGz als de Gespecialiseerde  GGZ:

Voor het intakegesprek
Wij streven ernaar dat u, nadat u zich heeft aangemeld, uiterlijk binnen twee weken een intakegesprek met ons heeft.

Voor de behandeling
Na het intakegesprek start u doorgaans binnen een week met de daadwerkelijke behandeling.

Mocht u voorkeur hebben voor een specifieke behandelvorm (bijv. Schematherapie of behandeling voor PTSS) of therapie in de Engelse taal, dan kan de wachttijd oplopen. Neem in dat geval contact op met ons kantoor voor de actuele wachttijd.

N.b.  Wachtlijsten of cliëntenstops bij DKP ontstaan uitsluitend bij een bovenmatige vraag naar onze diensten. Ze zijn dus niet het gevolg van omzetplafonds als mogelijk resultaat van contracten met zorgverzekeraars. We hebben er voor gekozen om geen contracten met verzekeraars af te sluiten.