Direct naar content
Wachttijden bij DKP

Wachttijden

Wij doen er alles aan om onze wachttijd zo kort mogelijk te houden. Door een nijpend tekort aan psychologen kunnen wij niet iedereen zo snel helpen als wij graag zouden willen. Op dit moment werken wij hard om onze vacatures vervuld te krijgen

Zolang dit tekort blijft ontstaan voelen wij ons verplicht om regelmatig een aanmeldpauze in te zetten, aangezien te lang op een wachtlijst moeten staan te veel ongewisheid voor de cliënt betekent.

Gemiddelde wachttijd

DKP hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenoemde treeknormen, die beschrijven wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor de geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer er geen aanmeldpauze is, kan jij je direct aanmelden.

Wij streven ernaar dat je, nadat je je hebt aangemeld, uiterlijk binnen 2 weken een intakegesprek met ons hebt en aansluitend binnen vier weken de start van de behandeling plaatsvindt.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, of sprake is van een aanmeldpauze kan je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Aanmeldpauze 

Op dit ogenblik is er helaas een aanmeldpauze voor de GGZ zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

De aanmeldstop geldt niet voor coaching- en trainingstrajecten die door jezelf of door je werkgever gefinancierd worden. Dan kan het eerste gesprek doorgaans binnen twee weken plaatsvinden.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.