DKP

Veelgestelde vragen

Hier staan antwoorden op uw mogelijke vragen. Indien uw vraag hier niet beantwoord wordt neem dan contact met ons op.

Wordt mijn behandeling vergoed?

U kunt bij DKP terecht voor diensten op het gebied van loopbaan vitaliteit en GGz (Geestelijke Gezondheidszorg). Op het gebied van loopbaan en vitaliteit betaalt u vaak zelf of betaalt uw werkgever. Op het gebied van de GGz is dat afhankelijk van de ernst van de psychische klachten. Hieronder ziet u de bijbehorende tarieven en vergoedingen.

  1. Als particulier/werknemer voor (een aantal) gesprekken, wanneer u behoefte heeft om eens met iemand te praten, om uzelf en uw gedrag eens tegen het licht te houden, stil te staan bij werk en of privé, iemand die een eindje met u oploopt en luistert, vragen stelt en adviseert. De kosten worden in dit soort gevallen vaak door de particulier zelf of de werkgever betaald. Het tarief voor particulieren bedraagt € 120,00 per uur (exclusief 21% btw). Voor werkgevers geld een tarief vanaf  € 145,00 per uur (exclusief 21% btw).
  2. Voor milde psychische klachten, die weliswaar voor ongemak zorgen, doch niet al te heftig en gecompliceerd zijn (de zogenaamde basiszorg), bedraagt het tarief € 120,00 per uur en is vrijgesteld van btw. De behandeling gebeurt doorgaans door een (gz-)psycholoog en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte ervan is afhankelijk van uw polis en of onze (gz-) psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
  3. Voor psychische klachten die een specialistische aanpak vragen, zoals bij hevige angsten, depressies, verslavingen en/of een combinatie hiervan en waar mogelijk medicatie aan te pas moet komen. Ook bijvoorbeeld AD(H)D valt hieronder. Deze zorg wordt vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten kan de vergoeding variëren van 60% tot 100%. De facturering geschiedt volgens de norm van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie dan jullie over de vergoeding.

Dat heeft (te) vaak te maken met de helpdeskmedewerkers van zorgverzekeraars die niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de wet; zij vermelden dan onterecht dat als DKP geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, uw behandeling niet vergoed wordt. Neem in dat geval contact met ons op.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?

DKP heeft er voor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.Dit voorkomt dat behandelingen moeten worden afgebroken omdat er een zogenaamd  omzetplafond is bereikt. Ook kan er bij contractering een gekke situatie ontstaan dat wij, juist omdat wij een contract met uw zorgverzekeraar zouden hebben afgesloten, u niet in behandeling zouden kunnen nemen wegens datzelfde omzetplafond. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten, kan de vergoeding variëren van 70% tot 100%. Bij een zuivere Restitutiepolis wordt 100% vergoed.

Welke polis kan ik het beste nemen?

Een polis die volledige vergoeding biedt voor de Basis GGz en Gespecialiseerde GGz en die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een zogenaamde Restitutiepolis. Deze vergoedt doorgaans 100% van de behandeling. Op internet vindt u hiervoor voldoende informatie. Neemt u anders even contact met ons op.

Wat is een Akte van Cessie?

Dit is een overeenkomst, waardoor u de behandelingskosten niet hoeft voor te schieten, maar de zorgverzekeraar de nota rechtstreeks aan DKP betaalt.

Wat is het eigen risico en het vrijwillig eigen risico?

 Als je zorg gebruikt kan het zijn dat bepaalde kosten onder het eigen risico vallen. Het verplicht eigen risico geldt voor de basisverzekering en verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. Wanneer u elders al zorgkosten heeft gemaakt, wordt dit door de zorgverzekeraar in mindering gebracht.

Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De hoogte hiervan bepaalt men zelf. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. Het vrijwillige eigen risico is afhankelijk van  de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Als mijn behandeling niet vergoed wordt, omdat hij buiten de basisverzekering valt, op welke kosten moet ik dan rekenen?

Vanaf 2013 is door de overheid besloten dat de behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen buiten de basisverzekering valt.

Echter als de verwijzer vermoedt dat deze problematiek samenhangt met een psychische stoornis dan valt tenminste het psychodiagnostisch onderzoek binnen de basisverzekering.

Mocht dit vermoeden door het onderzoek bevestigd worden, dan kan ook de aansluitende behandeling gedeclareerd worden in de basisverzekering. De huisarts dient dan te verwijzen voor onderzoek en behandeling voor de Gespecialiseerde GGz.

Als de verwijzer vermoedt dat de problematiek niet samenhangt met een stoornis maar wel met psychische klachten van algemene aard, die met een kortdurende behandeling (≤ 12 sessies) kunnen worden opgelost, dan dient de huisarts te verwijzen voor Basis GGz.

Indien de problematiek niet samenhangt met een psychische stoornis of een psychische klacht, zoals omschreven in de zorgverzekeringswet, of als na afronding van de onderzoeksfase blijkt dat dit niet het geval is, dan komen de behandelkosten geheel voor rekening van de cliënt. De tarieven zijn dan:

  • individueel consult: € 120,00 per uur ( duur 45 min. behandeltijd plus 15 min. indirecte tijd).
  • relatieconsult: € 180,00 per uur ( duur 90 min. behandeltijd plus 30 min. indirecte tijd).
  • systeemconsult vanaf drie personen: € 180,00 per uur ( duur 90 min. behandeltijd plus 30 min. indirecte tijd).

Bij behandelingen voor eigen rekening heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Werkzaamheden van een psycholoog, die gericht zijn op gezondheidszorg, zijn vrijgesteld van btw.

Hoe lang is de wachttijd?

Een week na aanmelding vindt doorgaans de intake plaats. Bij ontvangst van het aanmeldformulier, de verwijsbrief en de Akte van Cessie, kan de aanmeldprocedure meteen worden opgestart. Nadere informatie over de actuele wachttijd vindt u op de site en kan worden verstrekt door het secretariaat: 020-6711558.

Doen jullie ook psychodiagnostisch onderzoek en valt dat ook onder de vergoeding?

DKP biedt naast o.a. behandeling ook uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de vraag of er sprake is van verzekerde zorg.

Indien de huisarts verwijst voor psychodiagnostisch onderzoek in verband met  psychische klachten en behandeling in de gespecialiseerde GGz van DKP,  dan worden de kosten betaald door de zorgverzekeraar. Let wel, dit varieert van 75-100 % afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. Het deel dat niet vergoed wordt is voor uw eigen rekening.

Indien er bij werknemer, werkgever of verwijzer, behoefte is aan onderzoek voor het inschatten van de psychische belastbaarheid/weerbaarheid van de werknemer, of dat werkgever en/of werknemer meer zicht willen krijgen op capaciteiten of competenties voor de huidige of toekomstige functie, dan dient de cliënt/opdrachtgever deze kosten zelf te betalen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Voor behandeling en eventueel onderzoek van psychische klachten kunt u zich melden bij ons secretariaat (dit kan telefonisch, per email of via het contactformulier op onze site). U hoort dan welke vervolgstappen u dient te ondernemen om uitgenodigd te worden voor een intakegesprek. U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts, indien u in aanmerking wil komen voor een vergoeding uit de basisverzekering.

U kunt ook direct gebruik maken van het aanmeldformulier voordat u met een hulpverlener heeft gesproken. Na ontvangst, inclusief de genoemde verplichte benodigdheden, zal een hulpverlener zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en start de aanmeldprocedure.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Dat is afhankelijk van uw hulpvraag. DKP is een instelling voor psychologische zorg en arbeidsre-integratie. Dat betekent dat zowel particulieren, werknemers, zelfstandig ondernemers en werkgevers gebruik maken van onze diensten. Indien u hulp vraagt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, heeft u een schriftelijke verwijzing van huisarts nodig. Dat kan echter bijvoorbeeld ook een bedrijfsarts of verzekeringsarts of specialist zijn. Indien u of uw werkgever de kosten betaalt heeft u geen verwijzing nodig. Op onze website kan de huisarts gebruik maken van het aanmeldformulier (zie bij verwijzers).

Kan ik zelf mijn hulpverlener kiezen?

In de regel wordt u ingepland bij de hulpverlener bij wie u het eerst terecht kunt én die gespecialiseerd is in uw hulpvraag. Uiteraard kunt u natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, bijvoorbeeld wanneer u het liefst een vrouwelijke/mannelijke behandelaar wilt. Daar zullen we dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Hoe lang duurt een gesprek?

De individuele gesprekken duren doorgaans 45 minuten. De intake doorgaans 90 minuten. De relatie- en systeemgesprekken duren doorgaans 90 minuten.

Wat is de consequentie als ik een afspraak te laat afzeg?

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Wanneer u dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeeft aan (het secretariaat van) uw behandelaar, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Echter, als u zich niet, of binnen 24 uur, voor uw afspraak afmeldt, dan zal DKP een bedrag van € 90,- bij u in rekening brengen. Geplande afspraken dienen dus uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, het weekend niet meegerekend. Dus als u op maandagochtend een afspraak heeft die u wilt afzeggen, dient u ons dit vrijdagochtend reeds te laten weten. Deze kosten zijn gebaseerd op de tijd die voor u was gereserveerd. U kunt deze niet bij uw zorgverzekeraar declareren.Als u meerdere keren te laat een afspraak annuleert, kan uw behandelaar met u in gesprek gaan over beëindiging van de behandeling.

Hoe veilig is het gebruik van deze website?

De website en bijbehorende contactformulieren worden aangeboden via een versleutelde https-verbinding. Hiermee zijn uw websitegebruik en ingevulde gegevens beveiligd tegen onderscheppen. Voor meer informatie over https, zie de uitleg in de Internetvrijheid Toolbox.

De apps van DKP bewaren geen antwoorden en andere persoonlijke gegevens. De meeste apps bieden een optie om antwoorden voor later gebruik te bewaren. Met deze optie krijg je een anonieme code om de antwoorden in te laden. Deze code wordt niet door DKP opgeslagen.

Wat moet ik doen bij afwezigheid en/of crises?

In geval van afwezigheid en/of crisis kunt u contact opnemen met:

  • Uw huisarts en buiten werktijden de centrale huisartsenpost (telefoon: 088-003 06 00)
  • De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (telefoon: 020- 523 54 33)
  • Alarmnummer 112.
Welke behandelmethoden gebruikt DKP?

Bij de aanpak van psychische klachten maakt DKP, afhankelijk van de soort klacht(en) en behoefte, gebruik van onder meer de onderstaande soorten therapieën.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt. (Lees verder)

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. (Lees verder)

Online therapie

Op het gebied van online therapie werken wij samen met Minddistrict. (Lees verder)

Mindfulness

Mindfulness (aandachtig of opmerkzaam) wordt niet zozeer als een therapie gezien. Het is meer een training en praktische leefwijze die in feite het hart vormt van de boeddhistische traditie; leren om met aandacht en volledig bewustzijn in het moment-nu aanwezig te zijn, met de ademhaling als richtsnoer. (Lees verder)

Runningtherapie

Het versterken van de fysieke conditie heeft een preventieve werking bij het mogelijk ontstaan van psychische klachten en een wetenschappelijk bewezen gunstig effect op de behandeling ervan. (Lees verder)

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Die verschilt wezenlijk van de doorgaans gehanteerde (probleemgerichte) gespreksvoering. Door het uitdiepen van het probleem, kan er een vicieuze cirkel ontstaan met een steeds groter wordend probleem. (Lees verder)

Hypnose en hypnotherapie

We spreken van hypnotherapie wanneer hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie wordt gebruikt. Bij hypnose wordt gebruikgemaakt van trance. (Lees verder)

Focussing

Focussing, of focussen, is een manier om helderheid te krijgen in je gevoelens door aandacht te schenken aan wat je in je lijf ervaart. Het is een techniek afkomstig uit de humanistische psychologie en maakt deel uit van een meeromvattende filosofie (Gendlin 1962, 1973). (Lees verder)

Systemische interventies

Zijn interventies gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie gaat uit van de gedachte dat mensen deel uit maken van meerdere dynamische netwerken. Mensen leven en werken samen met andere mensen, jij beïnvloedt anderen en anderen beïnvloeden jou. (Lees verder)

Schematherapie

Schematherapie is een geïntegreerde therapeutische benadering, waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. (Lees verder)

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is gericht op het vergroten van de keuzevrijheid van cliënten, zodat ze beter in staat zijn om vitaler te leven in overeenstemming met hun waarden. Ze richt zich niet op symptoomvermindering doch leidt hier wel toe.

Positieve Psychologie

Positieve Psychologie is gericht op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid. Erkenning van en omgaan met negatieve emoties en moeilijke levensomstandigheden zijn hiervan wezenlijke onderdelen. Ook gaat het om een goede balans tussen het zelf (individueel functioneren ) en de ander (samenleven en betrokken zijn, het zelf overstijgen).