Direct naar content

Potentieel Onderzoek

Van werknemers die willen of moeten bewegen en van functie veranderen, moet helder zijn of zij voldoende competent zijn voor een volgende functie. Qua kennis en kunde, qua houding en gedrag.

Het kan ook zeer nodig blijken om het functioneren in de huidige functie tegen het wetenschappelijk licht te houden.
Wij benadrukken de kracht en de mogelijkheden van de sterke punten van de kandidaat. Tegelijk zijn wij ook duidelijk over de minder sterk ontwikkelde kwaliteiten en over de kans op succes om deze alsnog te ontwikkelen.

De doelen kunnen zijn:

  • Het vaststellen van competenties aan de hand van functiecriteria.
  • Zicht hebben op kwaliteiten, drijfveren, werk- en denkniveau, en interesses.
  • Vaststellen van geschiktheid voor een bepaalde functie.
  • Inzicht in behoefte aan opleiding of training.
  • Bepaling werk- en denkniveau.

Werkwijze 

Na de verkregen informatie van de opdrachtgever heeft er eerst een intakegesprek plaats met de kandidaat, waarop een passend assessmentprogramma wordt samengesteld, dat rekening houdt met gevraagde competenties en capaciteiten.

Onderdelen assessmentprogramma:

  • Actieve zelfanalyse via thuiswerkopdrachten.
  • Schriftelijk onderzoek: Maken van de capaciteiten- en persoonlijkheidsteststests.
  • Adviesgesprek: Toelichting op de uitslagen.
  • Schriftelijke rapportage: Aan de medewerker en met diens goedkeuring aan de opdrachtgever.

Na een Potentieelonderzoek heb je een duidelijk beeld van de medewerker in de organisatie. Ongeacht de uitkomst van ons werk met mensen, doen wij er alles aan om hen bij de afronding sterk te laten staan.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.