Direct naar content

Mental Check Up

Het is zinnig om als werknemer even stil te staan bij jezelf: je eigen functioneren, je energie en je werkplezier. Maar ook om je valkuilen te (h)erkennen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan jouw waarde voor de organisatie en voor het team – of de teams – waarin je werkt. Bovendien wordt er aandacht besteed aan zaken in de organisatie waarvan je vindt dat die beter zouden moeten.

In het kort:

De Mental Check Up (MCU) is een preventief instrument om de professionaliteit en psychische veerkracht van medewerkers te meten. Tevens kunnen daardoor organisatiekenmerken helder worden. Zo kan op tijd worden ingegrepen en het risico voorkomen dat klachten van medewerkers acuut worden en mogelijk leiden tot (langdurig) psychisch ziekteverzuim.

Na een Mental Check Up is er meer helderheid over:

  • (dreigende) psychische klachten en mogelijk ziekteverzuim
  • mentale weerbaarheid 
  • de mate van werkdruk 
  • een belastende thuissituatie,
  • persoonskenmerken 
  • lifestylefactoren
  • de privé-werk balans

Werkwijze

De Mental Check Up wordt afgenomen door onze psychologen, ervaren professionals in werk en mentale gezondheid. De MCU kan voor 1 werknemer individueel worden afgenomen, doch kan ook worden ingezet voor de gehele organisatie of een bepaalde afdeling.

De opdrachtgever ontvangt na de afname een rapportage op hoofdlijnen, die richting kan geven aan organisatorische verbeteringen. Er zal geen informatie worden verstrekt over de individuele gesprekken vanwege de vertrouwelijkheid die de gesprekken kenmerkt.


Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.