Direct naar content

Belastbaarheidsonderzoek

Bij het psychische belastbaarheidsonderzoek wordt door middel van tests en interview zicht verkregen op de specifieke vermogens, de belastbaarheid en de gedragsstijl in relatie tot arbeid, cognitief duurvermogen en werkstress van de (verzuimende) werknemer met psychische klachten en herintreders.

Het onderzoek brengt in kaart:

  • hoe iemand omgaat met spanning, druk en stress
  • hoe de sociale interactie met anderen (collega’s) verloopt
  • welke situaties voor betrokkene belastend zijn
  • op welk niveau betrokkene op dat moment functioneert
  • hoe groot iemands draagkracht is
  • hoe de werknemer omgaat met zijn of haar eigen welzijn en gezondheid

Resultaat psychische belastbaarheidsonderzoek

Met de verkregen informatie kan de maximale werklast en het arbeidspotentieel van de werknemer bepaald worden, kunnen aandachtspunten geformuleerd worden in relatie tot passende arbeid, waardoor het re-integratieproces gerichter kan worden bijgestuurd, om klachten niet te laten verergeren en verder herstel versterkt wordt.      

Werkwijze

Het Belastbaarheidsonderzoek gaat van een psychodiagnostisch consult tot een expertise onderzoek, waarbij in het laatste geval sprake zal zijn van een testpsychologisch onderzoek en een aantal gesprekken met een psycholoog, eventueel aangevuld met psychiatrisch onderzoek.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.