Direct naar content

Verzuimpreventie

DKP biedt diverse diensten en activiteiten voor tijdige signalering van psychische problemen en het voorkomen van ziekteverzuim. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor werknemers, zelfstandig ondernemers en professionals om mentaal en fysiek sterk te blijven:

Mental Check Up

De Mental Check Up (MCU) is een preventief instrument om de professionaliteit en veerkracht van medewerkers en de organisatie te meten. Bij een Mental Check Up, wordt je mentale weerbaarheid gecheckt; krijgen allerlei onderwerpen aandacht die je energie en mentale fitheid dreigen te ondermijnen. Zo kan op tijd worden ingegrepen en het risico voorkomen dat klachten acuut worden en mogelijk leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Lees meer over de Mental Checkup.

Drie- gesprek

Het drie-gesprek is een gesprek tussen werkgever, werknemer en therapeut. Psychisch verzuim is een grote zorg voor werknemer en werkgever. Het drie-gesprek is gericht op het ontzorgen, vooral door het verschaffen van helderheid. Bij psychische verzuim heerst er bij de werkgever vaak onduidelijkheid over de mogelijke inzetbaarheid van de werknemer. De werkgever vindt het doorgaans lastig waar zij wel of niet naar mag informeren bij de werknemer. Onwetendheid over waar nu wel of niet goed aan te doen kan bij de werkgever, ook gezien haar wettelijke doorbetaalverplichting bij het ziekteverzuim, voor nogal wat onzekerheid en onmachtgevoelens zorgen. Lees meer over het drie-gesprek.

Belastbaarheidsonderzoek

Bij het psychische belastbaarheidsonderzoek wordt door middel van tests en interview zicht verkregen op de specifieke vermogens, de belastbaarheid en de gedragsstijl in relatie tot arbeid, cognitief duurvermogen en werkstress van de (verzuimende) werknemer met psychische klachten en herintreders. Lees meer over het belastbaarheidsonderzoek.

Mediation

Soms ontaarden meningsverschillen op het werk in een arbeidsconflict, waardoor medewerkers geen andere uitweg meer zien dan zich ziek te melden. In dergelijke situaties is mediation een effectieve manier om verstoorde arbeidsrelaties op te lossen. Het voorkomt niet alleen onnodig verzuim, het bespoedigt en vergemakkelijkt tevens de conflictoplossing en de arbeidsre-integratie. Lees meer over mediation.

Potentieelonderzoek

Van mensen die willen of moeten bewegen en van functie veranderen, moet helder zijn of zij voldoende competent zijn voor een volgende functie: qua kennis en kunde, qua houding en gedrag. Het kan ook zeer nodig blijken om het functioneren in de huidige functie tegen het wetenschappelijk licht te houden. Die wensen en eisen worden samen met u als opdrachtgever vastgesteld en beschreven in een functieanalyse. Lees meer over potentieelonderzoek.

Loopbaanonderzoek

Bij Loopbaanplanning staat de individuele mens centraal die zijn loopbaan vormgeeft en die uiteindelijk zijn loopbaankeuzen maakt. Loopbaanplanning als middel tot het realiseren van persoonlijke loopbaandoelen vraagt dan ook om een planmatige aanpak. Bij DKP gebeurt dit in drie stappen, te weten: zelfonderzoek, doelbepaling en actieplanning. Lees meer over loopbaanonderzoek.

Assessment

De voorspellende waarde van een individueel assessment behoort tot de hoogste die behaald wordt bij personeelsselectie. Hierbij ligt de nadruk op de rechtstreekse observatie van gedrag en houding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van simulaties, rollenspelen en specifieke taakopdrachten. Het kiezen van specifieke assessment-technieken is nauw verbonden aan de voorafgaande functieanalyse. Lees meer over het assessment.

Fysieke Fitness en Vitaliteit

Een ander goed voorbeeld van preventie is het versterken van de fysieke conditie door middel van sporten. Dit heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke gezondheid maar ook op de psychische gezondheid; door voldoende lichamelijke inspanning stimuleert ons lichaam automatisch de aanmaak van  anti-stress hormonen, waardoor wij onder meer minder gevoelig worden voor stress wat bijdraagt aan vitaliteit. Lees meer over fysieke fitness en vitaliteit.


Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.