Direct naar content
Spaarpot voor een vergoeding

Vergoeding

Vergoeding bij de Gespecialiseerde GGZ

DKP is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (WTZA) en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) Code 22-220968.

DKP heeft ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor kunnen wij onder meer voorkomen dat (lopende) behandelingen van therapieën niet langer worden vergoed omdat het zogenaamde omzetplafond van de zorgverzekeraar is bereikt. Tevens wordt de privacy van onze cliënten beter gewaarborgd door zorgverzekeraars geen info te hoeven verstrekken over het behandeltraject.

Voor jouw behandeling bij DKP ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De vergoeding kan echter variëren, afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat je hebt afgesloten.

Er zijn daarbij  twee mogelijkheden: je hebt een zuivere Restitutiepolis waarbij doorgaans 100% van de behandeling wordt vergoed. Of je hebt een Naturapolis, waarbij doorgaans 60% tot 80% wordt vergoed. Soms is er sprake van een tussenvorm, die vaak lastig interpreteerbaar is.

Aan het eind van het jaar worden de nieuwe polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. Voordat je je aanmeldt is het derhalve belangrijk om na te gaan op welke wijze je verzekerd bent.

Zorgverzekeraars met een zuivere restitutiepolis in 2024:

Menzis, polis: Menzis Basis Vrij

A.S.R., polis: Eigen Keuze restitutiepolis. ( A.S.R. vraagt om een toestemmingsverklaring voorafgaand aan de behandeling)

De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). DKP hanteert de tarieven van de NZa zie de tarievenzoeker . Bij jouw zorgverzekeraar kun je nagaan hoe hoog het percentage van de vergoeding precies is. Men zal je daarbij kunnen vragen om onze AGB-code: 22-220968.

Vergoedingen bij Restitutiepolis
Jouw behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is van toepassing.

Vergoeding ongecontracteerde zorg
Aangezien wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars, declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde tarieven. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven.  Let op: het eigen risico is wel van toepassing.

Je hebt rekening te houden met het verplichte eigen risico en je eventueel vrijwillige eigen risico. Je hebt een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Wat is gespecialiseerde GGz?

Er is sprake van een overgangssituatie waarbij de GGZ nog werkt met zowel een onderscheid in Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ, als een indeling in Categorieën (van complexiteit van situatie). In de toekomst zal het eerste onderscheid (tussen basis en gespecialiseerde GGZ) komen te vervallen. Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Bij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGz) gaat het om klachten die meer tijd en expertise vragen. De behandeling is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de basis ggz en daardoor meer tijd vergen. Er is een multidisciplinair behandelteam van (regie)behandelaren bij betrokken, inclusief een psychiater en/of klinisch psycholoog. De naam van de regiebehandelaar staat tevens vermeld op het behandelplan.

Vergoeding bij de Generalistische Basis GGz

Bij de Generalistische Basis-ggz gaat het om niet-complexe psychologische problemen die minder tijd vraagt. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgverzekeringspolis. Wij verzoeken je om deze vooraf te controleren.  Om voor begeleiding en vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Eigen risico bij GGz

Gespecialiseerde en Basis GGz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op jouw eigen risico, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het verplicht eigen risico is ook ook voor 2024 wettelijk vastgesteld op € 385,- . Dit is het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar heeft genoten, tenzij je zelf de keuze heeft gemaakt om jouw eigen risico te verhogen. De hoogte van jouw eigen risico staat vermeld op jouw polis. DKP hanteert de tarieven van de NZa.

Zelf betalen

De kosten voor coaching en training zijn voor eigen rekening of worden vaak, als het werk gerelateerde diensten betreft, ook door de werkgever gefinancierd. Kantoor kan je daarover meer info geven. Vaak genoemde redenen om zelf te betalen zijn autonomie en privacy.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.