Direct naar content
Spaarpot voor een vergoeding

Vergoeding

Vergoeding bij de Gespecialiseerde GGZ

DKP is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (WTZi) en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) Code 22-220968. Voor jouw behandeling bij DKP ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Om moverende redenen heeft DKP ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor kunnen wij onder meer voorkomen dat lopende behandelingen van therapieën niet langer worden vergoed omdat het zogenaamde inkoopplafond van de zorgverzekeraar is bereikt.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat je hebt afgesloten kan de vergoeding daardoor variëren. Er zijn daarbij  twee mogelijkheden: je hebt een Restitutiepolis (restitutie betekent: teruggave of terugbetaling) waarbij  doorgaans 100% van de behandeling wordt vergoed. Of je hebt een Naturapolis, waarbij doorgaans 60% tot 80% wordt vergoed. Soms is er sprake van een tussenvorm, die vaak lastig interpreteerbaar is.

Aan het eind van het jaar worden de nieuwe polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. Voordat je je aanmeldt is het derhalve belangrijk om na te gaan op welke wijze je verzekerd bent. DKP werkt reeds vele jaren prettig samen met Achmea/ Het Zilveren Kruis met wie wij een betalingsovereenkomst hebben, waardoor de betaling automatisch digitaal wordt afgehandeld.

Zorgverzekeraar ONVZ daarentegen, heeft per 2021 haar zuivere restitutie afgeschaft waardoor door hen nog slechts circa 65% vergoed wordt. Dus bij ONVZ geen vrije keuze meer! Zorgverzekeraar De Amersfoortse wenst éérst het behandelplan in te zien voordat het overgaat tot een mogelijke vergoeding. Uiteraard is dit in strijd met de privacy wetgeving; jouw privacy als wisselgeld om een behandeling vergoed te krijgen. Hier zal DKP nooit aan meewerken. We adviseren dan ook om jouw verzekering om te zetten naar zorgverzekeraars met een zuivere restitutiepolis, zonder addertjes in het gras, om achteraf niet voor verrassingen te komen staan.

De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). Bij jouw zorgverzekeraar kun je nagaan hoe hoog het percentage van de vergoeding precies is. Men zal je daarbij kunnen vragen om onze AGB-code: 22-220968.

Wat is gespecialiseerde GGz?

Bij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGz) gaat het om klachten die meer tijd en expertise vragen. De behandeling is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de basis ggz en daardoor meer tijd vergen dan 12 sessies. Er is een multidisciplinair behandelteam van (regie)behandelaren bij betrokken, inclusief een psychiater en/of klinisch psycholoog. De naam van de regiebehandelaar staat tevens vermeld op het behandelplan.

De tarieven zijn dus vastgesteld door de NZA , die voor de verschillende soorten psychische klachten een vergoeding hebben vastgesteld voor een behandeltraject van maximaal 365 dagen. Na dit jaar kan de behandeling echter gewoon worden voortgezet.

Vanaf 1 januari 2013 geldt er géén eigen bijdrage meer. Je hebt echter rekening te houden met jouw eigen verplichte en vrijwillige risico. Je hebt een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Vergoeding bij de Generalistische Basis GGz

Bij de Generalistische Basis-ggz gaat het om niet-complexe psychologische problemen waaraan maximaal 12 sessies besteed mogen worden. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgverzekeringspolis. Wij verzoeken je om deze vooraf te controleren.  Om voor begeleiding en vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Eigen risico bij GGz

Gespecialiseerde en Basis GGz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op jouw eigen risico, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het eigen risico is in 2017 wettelijk vastgesteld op € 385,- . Dit is het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar heeft genoten, tenzij je zelf de keuze heeft gemaakt om jouw eigen risico te verhogen. De hoogte van jouw eigen risico staat vermeld op jouw polis. Binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt in DBC’s gedeclareerd. In deze DBC’s zijn alle zorgcontacten en administratieve verrichtingen, die bij een intake en bij de behandeling horen, samengevoegd tot één factuur. Een DBC wordt pas na het afsluiten van de intake, het afsluiten van de behandeling, of na één jaar als een totaaltarief gedeclareerd. Wanneer DKP gaat declareren krijg je doorgaans van jouw zorgverzekering een overzicht van de hoogte van de declaratie, de vergoeding van de zorgverzekering aan DKP en jouw eigen risico.

Vergoeding bij Arbeidsgerelateerde psychische klachten en (dreigend) verzuim

Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde zorg komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit hangt namelijk af van de behandeldiagnose, die vooraf gaat aan de intake. Er is echter een grote kans dat werkgever of diens inkomensverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) zullen vergoeden. Door de Wet Verbetering Poortwachter zijn namelijk zowel werkgever als werknemer verplicht om de re-integratie terug naar werk (bij de eigen werkgever of elders) optimaal aan te pakken.

Indien er bij medewerkers sprake is van meer persoonlijke problematiek, die niet veroorzaakt wordt door werkgerelateerde omstandigheden, dan zal de behandeling vergoed worden door de basisverzekering van de medewerkers. DKP is namelijk tevens een door de overheid erkend behandelcentrum voor medisch specialistische zorg (WTZi). Hier kunnen de medewerkers eventueel na de aanpak van de werkgerelateerde problematiek in één doorgaande beweging aansluitend terecht, doorgaans bij dezelfde hulpverlener. Indien aan de orde, kan de behandeling parallel geschieden. Alle medewerkers van DKP zijn namelijk gespecialiseerd in geestelijke gezondheid én werk. Dit zorgt ervoor dat de behandeling zonder oponthoud kan worden voortgezet naar een voorspoedig herstel en re-integratie, zonder dat de werkgever hiervoor kosten in rekening worden gebracht voor de privégerelateerde klachten die bijdragen aan het psychisch verzuim.

Voor de arbeidsgerelateerde zorg die niet vergoed wordt ontvangt de werkgever van DKP een offerte. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Zelf willen betalen

Vaak genoemde redenen om zelf te betalen zijn autonomie en privacy. De kosten voor coaching en training bedragen voor particulieren € 150,00 per uur en voor zelfstandige ondernemers € 200,00 per uur (exclusief BTW). Voor de laatste groep zijn de kosten geheel aftrekbaar voor de belastingdienst.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.