Direct naar content
Spaarpot voor een vergoeding

Vergoeding

Vergoeding bij de Gespecialiseerde GGZ

DKP is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (WTZA) en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) Code 22-220968.

Om moverende redenen heeft DKP ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor kunnen wij onder meer voorkomen dat lopende behandelingen van therapieën niet langer worden vergoed omdat het zogenaamde inkoopplafond van de zorgverzekeraar is bereikt.

Voor jouw behandeling bij DKP ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De vergoeding kan echter variëren, afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat je hebt afgesloten.

Er zijn daarbij  twee mogelijkheden: je hebt een zuivere Restitutiepolis waarbij doorgaans 100% van de behandeling wordt vergoed. Of je hebt een Naturapolis, waarbij doorgaans 60% tot 80% wordt vergoed. Soms is er sprake van een tussenvorm, die vaak lastig interpreteerbaar is.

Aan het eind van het jaar worden de nieuwe polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. Voordat je je aanmeldt is het derhalve belangrijk om na te gaan op welke wijze je verzekerd bent.

Zorgverzekeraars met een zuivere restitutiepolis in 2023:

Menzis, polis: Menzis Basis Vrij

Stad Holland, polis: Zorgpolis

Zilveren Kruis, polis: Basis Exclusief

(bron: Consumentenbond)

De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). DKP hanteert de tarieven van de NZa. Bij jouw zorgverzekeraar kun je nagaan hoe hoog het percentage van de vergoeding precies is. Men zal je daarbij kunnen vragen om onze AGB-code: 22-220968.

Je hebt rekening te houden met het verplichte eigen risico en je eventueel vrijwillige eigen risico. Je hebt een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Wat is gespecialiseerde GGz?

Er is sprake van een overgangssituatie waarbij de GGZ nog werkt met zowel een onderscheid in Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ, als een indeling in Categorieën (van complexiteit van situatie). In de toekomst zal het eerste onderscheid (tussen basis en gespecialiseerde GGZ) komen te vervallen. Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Bij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGz) gaat het om klachten die meer tijd en expertise vragen. De behandeling is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de basis ggz en daardoor meer tijd vergen. Er is een multidisciplinair behandelteam van (regie)behandelaren bij betrokken, inclusief een psychiater en/of klinisch psycholoog. De naam van de regiebehandelaar staat tevens vermeld op het behandelplan.

Vergoeding bij de Generalistische Basis GGz

Bij de Generalistische Basis-ggz gaat het om niet-complexe psychologische problemen die minder tijd vraagt. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgverzekeringspolis. Wij verzoeken je om deze vooraf te controleren.  Om voor begeleiding en vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van jouw huisarts nodig.

Eigen risico bij GGz

Gespecialiseerde en Basis GGz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op jouw eigen risico, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het verplicht eigen risico is ook ook voor 2023 wettelijk vastgesteld op € 385,- . Dit is het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar heeft genoten, tenzij je zelf de keuze heeft gemaakt om jouw eigen risico te verhogen. De hoogte van jouw eigen risico staat vermeld op jouw polis. DKP hanteert de tarieven van de NZa.

Vergoeding bij Arbeidsgerelateerde psychische klachten en (dreigend) verzuim

Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde zorg komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit hangt namelijk af van de behandeldiagnose, die vooraf gaat aan de intake. Er is echter een grote kans dat werkgever of diens inkomensverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) zullen vergoeden. Door de Wet Verbetering Poortwachter zijn namelijk zowel werkgever als werknemer verplicht om de re-integratie terug naar werk (bij de eigen werkgever of elders) optimaal aan te pakken.

Indien blijkt dat er bij medewerkers sprake is van meer persoonlijke, dus privé gerelateerde problematiek, die dus niet veroorzaakt wordt door werkgerelateerde omstandigheden, dan zal de behandeling vergoed worden door de basisverzekering van de medewerkers.

DKP is namelijk tevens een door de overheid erkend Behandelcentrum voor medisch specialistische zorg. Hier kunnen de medewerkers eventueel na de aanpak van de werkgerelateerde problematiek in één doorgaande beweging aansluitend terecht, doorgaans bij dezelfde hulpverlener.

Indien aan de orde, kan de behandeling parallel geschieden. Alle medewerkers van DKP zijn namelijk gespecialiseerd in geestelijke gezondheid én werk. Dit zorgt ervoor dat de behandeling zonder oponthoud kan worden voortgezet naar een voorspoedig herstel en re-integratie, zonder dat de werkgever hiervoor kosten in rekening worden gebracht voor de privégerelateerde klachten die bijdragen aan het psychisch verzuim.

Voor de arbeidsgerelateerde zorg die niet vergoed wordt ontvangt de werkgever van DKP een offerte. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Zelf willen betalen

Vaak genoemde redenen om zelf te betalen zijn autonomie en privacy. De kosten voor coaching en training bedragen voor particulieren € 150,00 per uur en voor zelfstandige ondernemers € 200,00 per uur (exclusief BTW). Voor de laatste groep zijn de kosten geheel aftrekbaar voor de belastingdienst.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.