Direct naar content

Vacatures

Door een groeiende vraag naar onze diensten zoeken wij op korte termijn GZ-psychologen/ regiebehandelaars (ZZP) en ervaren psychologen die lid zijn van de  VGCt.

DKP is een door de overheid erkende GGz instelling ( (WTZi) voor medisch specialistische zorg. In ons kleinschalig zelfstandig behandelcentrum in Amsterdam ontvangen wij cliënten voor diagnose en behandeling voor de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GGz. Bovendien is DKP gespecialiseerd in werk gerelateerde diensten, zoals preventie, vitaliteit, interventie en arbeidsre-integratie.

Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie. We richten ons daarbij op de individuele klant met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

Wij zijn daarom op zoek naar GZ-psychologen die optimaal willen bijdragen aan de kwaliteit van DKP en zich thuis voelen in de gespecialiseerde zorg én affiniteit hebben met werk gerelateerde problematiek.

Je taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • het zelfstandig en resultaatgericht uitvoeren van diagnostiek en (co-morbiditeit) behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGz;
 • regiebehandelaarschap voor uitvoerende behandelaars/ ervaren psychologen binnen het behandelteam;
 • participeren in multidisciplinair overleg;
 • het verzorgen van de eigen administratie, zoals het voeren van correspondentie aan verwijzers en derden en het zelfstandig beheren van het EPD;
 • medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het behandelaanbod en meedenken over beleid en strategie;
 • behandeling van Engelssprekende cliënten (o.a. expats);

Wat we verwachten:

 • afgestudeerd in de klinische psychologie (WO);
 • GZ psycholoog en als zodanig BIG-geregistreerd;
 • tenminste gewoon lid van de VGCt;
 • grondige kennis van en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling, binnen de Gespecialiseerde GGz. Met name angstklachten, depressie, OCD, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en somatoforme stoornissen (SOLK);
 • ervaring met werk gerelateerde problematiek, zoals stress en burn-out en arbeidsre-integratie;
 • kennis van/ affiniteit met Schematherapie, Mindfulness, ACT, Bewegen en vitaliteit;
 • je staat zelf geëngageerd in het leven; je beschikt over goede sociale vaardigheden, je  kan daardoor goed luisteren, motiveren en omgaan met weerstand;
 • goede teamspeler met humor en realiteitszin;
 • je houdt het kennisniveau op peil door het volgen van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, het bijhouden van vakliteratuur en het bezoeken van congressen en symposia;
 • strategisch kunnen denken en handelen bij een proactieve, energieke en ondernemende houding;
 • je hoeft geen whizzkid te zijn, je bent echter wel goed in staat om je weg te vinden in de elektronische wereld en haar toepassingen;
 • je beschikt over een AGB-code;

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een mail met CV en motivatiebrief naar

w.krebbers@dkp.nl

 

Correspondentieadres

DKP
W.G. Plein 125 1054 SC Amsterdam
telefoon 020 – 671 15 58
e-mail info@dkp.nl

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.