Direct naar content

Vacatures

Wij zijn DKP.

Van coach tot psychiater. Van training tot behandeling. Body & Mind. Allemaal onder 1 dak. Sterk in GGZ & Werk

Wij willen graag ons team uitbreiden en zijn op zoek naar:

een GZ-psycholoog/ regiebehandelaar (ZZP)

&

een ervaren psycholoog (ZZP en met voorkeur lid VGCt)

die zich aangetrokken voelen tot het complete en veelzijdige aanbod van kwalitatief hoge dienstverlening van DKP en die erg veel zin hebben om met ons mee te groeien.

DKP is een door de overheid erkende GGz instelling (WTZi) voor medisch specialistische zorg. In ons kleinschalig zelfstandig behandelcentrum in Amsterdam behandelen wij cliënten voor diagnose en behandeling voor de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GGz. Bovendien is DKP gespecialiseerd in behandeling van professionals met o.a. burn-out klachten en biedt werk gerelateerde diensten, zoals preventie, vitaliteit, interventie en arbeidsre-integratie.

Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie. We richten ons daarbij op de individuele klant met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van professionals te vergroten.

Voor de GZ-psycholoog die optimaal wil bijdragen aan de kwaliteit en groei van DKP, die zich thuis voelt in de gespecialiseerde zorg én affiniteit heeft met werk gerelateerde problematiek bestaan de taken en verantwoordelijkheden uit:

 • het zelfstandig en resultaatgericht uitvoeren van diagnostiek en (co-morbiditeit) behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGz;
 • regiebehandelaarschap voor uitvoerende behandelaars/ ervaren psychologen binnen het behandelteam;
 • participeren in ons multidisciplinair overleg;
 • het verzorgen van de eigen administratie, zoals het voeren van correspondentie aan verwijzers en derden en het zelfstandig beheren van het EPD;
 • kwaliteitsbewaking van het behandelaanbod

Wat we verwachten:

 • afgestudeerd in de klinische psychologie (WO);
 • GZ psycholoog en als zodanig BIG-geregistreerd;
 • tenminste gewoon lid van de VGCt;
 • kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling, binnen de Gespecialiseerde GGz. Met name angstklachten, depressie, OCD, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en somatoforme stoornissen (SOLK);
 • ervaring of affiniteit met werk gerelateerde problematiek, zoals stress en burn-out en arbeidsre-integratie;
 • kennis van/ affiniteit met Schematherapie, Mindfulness, ACT, lichaamsgerichte therapieën, beweging en vitaliteit;
 • je staat zelf geëngageerd in het leven; je beschikt over goede sociale vaardigheden, je kan daardoor goed luisteren, motiveren en omgaan met weerstand;
 • goede teamspeler met humor en realiteitszin;
 • je houdt het kennisniveau op peil door het volgen van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, het bijhouden van vakliteratuur en het bezoeken van congressen en symposia;
 • strategisch kunnen denken en handelen bij een proactieve, energieke en ondernemende houding;
 • je bent goed in staat om je weg te vinden in de elektronische wereld en haar toepassingen;
 • je beschikt over een AGB-code;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor de ervaren psycholoog (ZZP) die (met voorkeur) lid is van de VCGT en zich thuis (wil gaan) voelen in de gespecialiseerde zorg en daarnaast affiniteit heeft  met werk gerelateerde problematiek, gelden boven gestelde eisen en verwachtingen slechts voor zover van toepassing.

Wat we bieden:

 • Een club van fijne mensen, zeer ervaren collega’s, met specialismen op het gebied van o.a. cognitieve gedragstherapie en schematherapie, coaching en training, beweging en vitaliteit op het brede werkterrein van GGZ & Werk
 • Een kleinschalige doch professionele, HKZ gecertificeerde, instelling met hoge kwaliteitseisen en ambitie, met een cliënttevredenheidscore van 8,8.
 • Maandelijks MDO en daarnaast korte lijnen voor direct overleg en advies met collega’s.
 • Een fijne werkplek centraal in de stad bij het Vondelpark.
 • Flexibele werktijden met mogelijkheid om in de avond of op zaterdag te werken.

Mocht je interesse gewekt zijn, stuur dan een mail met CV en motivatiebrief naar w.krebbers@dkp.nl  

 Correspondentieadres:

DKP
W.G. Plein 125 1054 SC Amsterdam
telefoon 020 – 671 15 58
e-mail
info@dkp.nl

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.