Direct naar content

Faalangst

Faalangst betekent letterlijk de angst om te falen. Iedereen heeft er in een bepaalde mate last van, maar de een gaat er beter mee om dan de ander.

Wat is faalangst?
Faalangst beperkt zich vaak tot angst voor bepaalde taken zoals tentamens, sollicitaties en werkopdrachten, zoals het geven van presentaties. Men is dan zo gespannen en bang om niet aan zijn eigen verwachtingen of aan die van anderen te voldoen, dat men zijn taken gaat uitstellen.

Vicieuze cirkel bij faalangst
Door zijn taken te vermijden en uit te stellen, in plaats van zich goed voor te bereiden, komt men vervolgens in tijdnood. Hierdoor gebeurt nu net waar men bang voor is, namelijk dat men faalt! Het resultaat is mislukt. Faalangst versterkt zichzelf dus, doordat men bang is dat er iets mis gaat, gaat het vaak ook mis. Faalangst gaat ook vaak gepaard met perfectionisme. Hierdoor legt men voor zichzelf de lat zo hoog,dat ondanks een goede voorbereiding het resultaat toch mislukt. Faalangst komt ook voor bij mensen met een negatief zelfbeeld. Op zich is dat natuurlijk logisch, want hoe negatiever je over jezelf denkt hoe sneller je het gevoel hebt dat je faalt.

Bij deze faalangsttraining leer je:

  • meer ontspannen te zijn
  • af te rekenen met irrationele gedachten
  • situaties niet langer te vermijden
  • meer grip te hebben op situaties
  • meer activiteiten te ontplooien
  • jezelf meer in het middelpunt te plaatsen
  • op een ontspannen manier meer te durven
  • je zekerder te voelen en meer vertrouwen in jezelf te hebben

Faalangsttraining studenten
Uit onderzoek blijkt dat ‘onderpresteren’ op school, of vroegtijdig stoppen met een studie vaak voortkomt uit faalangst. Daarbij komt dat het vroegtijdig stoppen met een studie het gevoel van falen vaak ook nog eens versterkt. Zowel perfectionisten als uitstellers kunnen bewust of onbewust veel last hebben van faalangst. Deze onzekerheid zorgt er vaak voor dat studenten alleen maar minder gaan presteren omdat ze bang zijn voor een beoordeling. Ook voor studenten bieden wij faalangsttraining aan. Studenten worden door deze training zekerder  over hun prestaties en leren beter omgaan met eventuele tegenslagen.

Faalangsttraining volwassenen
Veel mensen weten eigenlijk nog helemaal niet dat faalangst ook veel voorkomt bij volwassenen. Volwassenen zijn beter in staat om situaties waarin ze last hebben van faalangst te vermijden, waardoor het minder aanwezig lijkt. De angst zit er echter wel en dit kan zorgen voor veel beperkingen en stress. Faalangst kan zich op twee manieren uitten. We onderscheiden passieve faalangst en actieve faalangst. Bij passieve faalangst zie je met name uitstelgedrag, actieve faalangst zorgt vaak voor perfectionistisch gedrag en geeft een vergroot risico op stress- en burn-out.

Voor wie?
Faalangsttraining is voor iedereen die bepaalde gevreesde sociale situaties liever vermijdt. Mensen die zich ervan bewust zijn dat de angst overdreven is en die weer op meer ontspannen wijze onbelemmerd willen functioneren kunnen goed bij DKP terecht.

Werkwijze
Er wordt praktisch en gericht geoefend aan de hand van eigen lastige situaties. Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie het beste werkt voor mensen met faalangst. Het trainingsprogramma richt zich op de kern van faalangst: anders leren denken in situaties die faalangst oproepen en in de praktijk nagaan hoe je jouw faalangst kunt overwinnen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief in de praktijk aan de slag gaan met huiswerkopdrachten.

Resultaat
Na afloop van de training ben je in staat om op een andere manier te denken over situaties waarin je een prestatie moet leveren om tegemoet te komen aan wat je werk of opleiding van je vraagt. Hierdoor kun je er met meer ontspanning en vertrouwen mee omgaan. In alle gevallen bent je bij DKP aan het juiste adres. Wij helpen je om beter met voor jouw spannende situaties om te gaan, om meer ontspannen te zijn en beter om te gaan met irrationele gedachten.

Duur en Tijdsinvestering
Die is mede afhankelijk van je persoonlijke behoefte en zal na de intake bepaald worden. Doorgaans betreft het 8 tot 14 sessies van een uur, inclusief persoonlijke intake van 1 uur en persoonlijk nagesprek van 1 uur. Het geheel verdeeld over circa 14 weken. Inclusief huiswerkopdrachten.

Meer weten over onze diensten op het gebied van werk?

  • Laat je e-mailadres achter en we nemen contact met je op!

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.