Direct naar content

Eigen regie door Empowerment

Mensen reageren verschillend wanneer ze te kampen krijgen met tegenslagen en beperkingen. Sommigen proberen er het beste van te maken, anderen lijken als verlamd.

Men raakt de regie over zijn leven kwijt, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en depressie. Als werkzoekende geef je het al snel op en als werknemer kan dat leiden tot een verhoogd ziekteverzuim. Eigen regie is daarom wezenlijk bij empowerment; niet lijdzaam afwachten maar het heft weer in eigen hand nemen.

Bij deze empowermenttraining leer je:

  • de regie meer in eigen hand te nemen
  • vanuit kracht zélf te doen
  • weerbaarder te worden
  • verantwoordelijkheid te nemen
  • af te rekenen met irrationele gedachten
  • positief en realistisch te denken
  • bewust meer zelfvertrouwen te krijgen in eigen kunnen
  • proactief te zijn

Voor wie is de empowerment training geschikt?
De empowerment training van DKP is geschikt voor werknemers die o.a. te maken hebben (gehad) met tegenslagen en daar teveel hinder van ondervinden. Daarnaast is de training ook geschikt voor iedereen die zijn of haar kracht weer terug wil vinden om zelf aan het stuur te zitten.

Ook als je gespannen, angstig of fobisch bent in bepaalde situaties. Denk aan angst om op de autosnelweg te rijden, of om door tunnels te moeten rijden. Of angst voor spreken in het openbaar. Ook in dit geval zorgt empowermenttraining ervoor dat je de regie weer geheel terug in eigen handen krijgt.

Werkwijze empowerment training
Onze psychologen voeren de empowerment training uit aan de hand van een wetenschappelijke protocollaire aanpak plus maatwerk toegespitst op je persoonlijke behoefte. Daardoor zal je stap voor stap weer zelfvertrouwen en kracht kunnen opbouwen.

Resultaat
Na afloop van de empowerment training ben je meer de regisseur van je eigen leven en voel je jezelf beter in je vel zitten. Je vertrouwen en energie zijn weer terug om te doen wat je te doen hebt.

Grootte
Individueel

Tijdsinvestering
Het aantal sessies zal na de Intake van 1 uur, in de regel 5 tot 8 sessies van 1,5 uur zijn, waarvan 1 uur en 15 minuten gesprekstijd is en 15 minuten voorbereiding en nazorg. 

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.