Direct naar content

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

30 apr 2008

Het kabinet Balkenende-IV kiest voor de invoering van de maatschappelijke stage vanuit het motto:“Samen leven kun je leren” (www.samenlevenkunjeleren.nl). Met de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, wil het kabinet leerlingen doen ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen.

Bron: minocw