Direct naar content

SZW attendeert op loonkostensubsidie brugbanen

31 jul 2008

Op 29 februari 2008 is het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden in werking getreden. Op grond van dit besluit kan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een loonkostensubsidie toekennen aan werkgevers die herbeoordeelden zonder werk in dienst nemen.

Bron: boaborea