Direct naar content

Signalen voor psychisch verzuim bij de werknemer

Hoe herken ik dat een werknemer wellicht mentaal niet (meer) zo sterk staat?

Onderstaande signalen kunnen een indicatie zijn voor mogelijk psychisch verzuim; de werknemer:

 • staat niet ‘aan’
 • verzet minder werk dan normaal
 • meldt zich frequenter kort ziek
 • is minder geconcentreerd
 • is steeds minder gemotiveerd
 • is cynisch over werk
 • oogt vermoeid en klaagt erover
 • klaagt vaak over de privésituatie
 • is snel geïrriteerd en heeft een korte lont
 • heeft steeds langer nodig om bij te tanken

Wat kan je als werkgever doen om ziekmelding psychische klachten te voorkomen?

 • Hoe eerder psychische klachten worden gesignaleerd, hoe beter ziekteverzuim, langdurige uitval en zelfs mogelijk arbeidsongeschiktheid kan worden voorkomen.
 • Het scheppen van een positief werkklimaat is van groot belang om langdurig psychisch verzuim en verlies van werk te voorkomen. Jij of jouw leidinggevenden spelen hierbij een hoofdrol. Een kwart van de Nederlandse werknemers zou het namelijk niet met zijn leidinggevende (durven) bespreken als hij psychische problemen zou krijgen. Men schaamt zich daarvoor en/of men is bang dat dit hun carrière zou kunnen schaden.
 • Een positief werkklimaat nodigt werknemers o.a. eerder uit om over hun problemen te praten. Daardoor kunnen er direct steunmaatregelen en de juiste werkmaatregelen kunnen worden getroffen. Hier ligt een belangrijke sleutel naar de preventie van psychisch verzuim. Preventieis immers beter dan een werknemer met serieuze psychische klachten.

Hoe hoog is het verzuim door ziekmelding psychische klachten?

Uit recent onderzoek blijkt o.a. dat:

 • 65% van het ziekteverzuim psychisch is.
 • Het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen het MKB, door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen duurt.
 • Psychische klachten voor ca 1/3 deel de oorzaak van langdurend ziekteverzuim is.
 • Van het totale verzuim, bijna een kwart van de werknemers uitvalt door stress.
 • In de leeftijd van 25 tot 45 jaar, psychische aandoeningen met 46% de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim is.
 • Psychische aandoeningen de meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid is.
 • Bij verzuim, dat het gevolg is van het werk, is sprake van een langere gemiddelde verzuimduur. Dit geldt met name voor ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door psychische arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werkstress en conflicten op het werk).
 • Het psychisch verzuim in Nederland blijft stijgen, zowel voor grote als kleinere bedrijven.

De werknemer die zich heeft ziek gemeld door psychische klachten zal meestal een re-integratietraject ingaan zoals bepaald is in de Wet Verbetering Poortwachter, waarmee werkgevers én werknemers op de eerste plaats verplicht worden om hun inspanningen te richten op een terugkeer van de werknemer in de functie waarin hij is uitgevallen.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.