Direct naar content

Re-integratie bij huidige werkgever: Spoor 1

Om de zieke werknemer als gevolg van psychische klachten weer sterk(er) terug te begeleiden naar zijn of haar werkplek bij de huidige werkgever, – ook wel re-integratie Spoor 1 genoemd – , werkt DKP volgens de officiële richtlijn ‘Werk en psychische klachten’

Uitgangspunten bij Werk en psychische klachten:

  • De cliënt is de centrale factor in het herstelproces.
  • Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor herstel.
  • Een activerende en procesgerichte benadering.
  • Een persoons- en omgevingsgerichte benadering.
  • Het belang van afstemmen met het werk en met andere professionals.

Werkwijze

Het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk. De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen: gesprekken, opdrachten, tests, training, de dingen nieuw leren zien, denken en handelen in termen van (zelf) vertrouwen en geloof in eigen kracht. Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst terug te vinden en waar te maken in die volgende nieuwe stap in hun loopbaan.

Ons oog voor een geheel complete aanpak en ervaring sterkt ons in onze overtuiging, dat wij een waardevolle partner voor jou zijn.

Ons Team

Afhankelijk van de opdracht, kunnen we een beroep doen op de deskundigen uit ons compacte team met hun eigen professionele specialiteit.

  • Van psychiater tot coach 
  • Van behandeling tot training 
  • Body & Mind 
  • Allemaal onder 1 dak van DKP

Duur

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een individueel plan van aanpak samengesteld. Afhankelijk van de ernst van de klachten is de cliënt doorgaans na 25 weken weer geheel of gedeeltelijk hersteld teruggekeerd op de werkplek.

Prijs

Op aanvraag.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.