Direct naar content
Vrouw is klaar voor re-integratie

Re-integratietraject

Bij de behandeling van klachten bij ziekteverzuim staat terugkeer naar het werk centraal. Werk draagt namelijk bij aan welbevinden en empowerment. Ons interventiepakket Terug aan het Werk biedt werknemer en werkgever de professionele begeleiding en ondersteuning die daarbij nodig is. 

Re-integratie betekenis 

Maar allereerst is het goed om toe te lichten wat re-integratie eigenlijk betekent. Want we hebben het over een breed begrip. Het kan gebeuren dat een werknemer langer ziek is door bijvoorbeeld een burn-out, of een depressie. In dat geval heeft verzuimpreventie geen zin meer, dan spreken we dus over langdurig ziekteverzuim. In dat geval is het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie. Re-integratie kan op twee manieren aan de orde zijn, namelijk re-integratie spoor 1, of re-integratie spoor 2.

Re-integratie spoor 1

In het geval van re-integratie spoor 1 keert een werknemer terug bij zijn huidige werkgever. Dat hoeft niet te betekenen dat de werknemer ook precies dezelfde functie moet vervullen. Soms kan het nodig zijn om op een andere functie terug te keren, door bijvoorbeeld fysieke problemen, maar ook zeker door psychische problemen. 

Om de zieke werknemer als gevolg van psychische klachten weer sterk(er) terug te begeleiden naar zijn of haar werkplek bij de huidige werkgever werkt DKP, bij re-integratie spoor 1, volgens de officiële richtlijn ‘Werk en psychische klachten’. 

Re-integratie spoor 2

In het geval van re-integratie spoor 2 kan een werknemer door het gevolg van psychische klachten niet meer terugkeren bij de huidige werkgever. Omdat beide partijen er alles aan moeten doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen moet er vervangend werk gezocht worden bij een andere werkgever. Een gespecialiseerde organisatie moet helpen bij het re-integratietraject. Het gemiddelde re-integratie spoor 2 traject duurt maximaal een jaar en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 26 weken.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij re-integratie

Zoals je hebt begrepen hebben we bij re-integratie te maken met een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat wil dus zeggen dat de werknemer en de werkgever verantwoordelijk zijn voor het re-integreren van een werknemer. Een gecertificeerd verzuimbedrijf, of re-integratiebureau moet ondersteunend zijn bij dit traject, zodat er zeker een bedrijfsarts bij het traject aangesloten is. Dit gecertificeerde bedrijf mag een arbodienst zijn, maar kan ook een gespecialiseerd bedrijf zijn, zoals DKP. 

Wat is een re-integratietraject 

Een re-integratietraject kan er op verschillende manieren uitzien. Allereerst, omdat het om spoor 1 en spoor 2 re-integratie kan gaan, maar ook omdat we bij DKP een individuele aanpak hanteren. 

Het succes van onze aanpak is namelijk gestoeld op individueel maatwerk. De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen: gesprekken, opdrachten, tests, training, de dingen nieuw leren zien, denken en handelen in termen van (zelf) vertrouwen en geloof in eigen kracht. Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst terug te vinden en waar te maken in die volgende nieuwe stap in hun loopbaan. Ons oog voor een geheel complete aanpak en ervaring sterkt ons in onze overtuiging dat wij een waardevolle partner voor jou zijn.

In het geval van een spoor 2 re-integratietraject keert een werknemer dus niet meer terug bij de werkgever. In dat geval staat het traject bij ons in het teken van vier fasen: 

  • Verwerken en bezinnen,
  • sterkte-/zwakte onderzoek,
  • arbeidsmarktonderzoek,
  • actieve arbeidsmarktbenadering. 

Re-integratie bij DKP vanuit de werkgever

Afhankelijk van de opdracht, kunnen we een beroep doen op de deskundigen uit ons compacte team met hun eigen professionele specialiteit. We hebben ervaren psychiaters en coaches in huis, waardoor we kunnen helpen bij behandeling en training. Body & Mind, je vindt het allemaal onder 1 dak bij DKP! De prijs van een re-integratietraject is op aanvraag. Neem dus eens contact met ons op om de opties door te nemen. Wij zijn sterk in werk! Bij ons staat ‘Positieve Gezondheid’ voor medewerkers voorop. Met het focus op hun wensen en mogelijkheden. Voor uw medewerkers kunt u bij ons snel terecht voor het bevorderen van vaardigheden, werkplezier, veerkracht en duurzame inzetbaarheid. 

Re-integreren en salaris, hoe zit dat als werknemer?

Tijdens het re-integreren kijken jij, je werkgever en wij samen hoe het gaat en of je weer aan de slag kunt. In de Wet verbetering poortwachter staat vastgelegd welke stappen gezet worden tijdens de eerste twee jaar ziekte. Je hebt wettelijk recht op 70 procent van je loon en op zijn minst het minimumloon. In sommige arbeidsovereenkomsten staat geschreven dat je meer krijgt, bijvoorbeeld gedurende het eerste jaar van het traject. Je loon wordt dan verlaagd na 52 weken. 

Na ziekte niet meer terug in oude functie

Het kan heel erg verschillen waarom je niet meer in staat bent om te werken. Een fysiek ongemak door een ongeluk kan een reden zijn. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je last hebt van een angststoornis, of trauma PTSS. Daarnaast hoeft het niet zo te zijn dat lichamelijke klachten altijd een lichamelijke oorzaak hebben, zoals bij een ongeval of ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan SOLK, waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Ook kan een persoonlijkheidsstoornis ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om je werk uit te voeren. Voor deze psychische klachten hebben we bij DKP verschillende behandelingen die bewezen effectief zijn. 

Re-integratieplan

Na 8 weken arbeidsongeschiktheid moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een Plan van Aanpak zijn gemaakt. Dit plan van Aanpak wordt opgesteld in samenspraak met de werkgever en de werknemer. Er worden afspraken gemaakt over functiemogelijkheden en het advies van een bedrijfsarts wordt meegenomen. Het plan moet aantonen wat er wordt gedaan om passende arbeid te vinden binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Als een bedrijfsarts, of deskundige aangeeft dat het niet mogelijk is om te re-integreren bij de huidige werkgever dan moet het formulier Plan van Aanpak afspraken bevatten over de zoektocht naar passend werk bij een andere organisatie.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.