Direct naar content

Psychisch verzuim

Wat is psychisch verzuim?

Bij psychisch verzuim gaat het om ziekteverzuim door psychische klachten. Het betreft met name stress, overspannenheid, burn-out, depressie en angstklachten. Bovendien kan er sprake zijn van fysieke klachten die een psychische oorzaak hebben, de zogenaamde SOLK klachten, de ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’, zoals bijvoorbeeld fybromyalgie.

Wat zijn de oorzaken psychisch verzuim?

Psychisch verzuim kan het gevolg zijn van omstandigheden op de werkplek door psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals hoge werkdruk gevolgd door werkstress. Werkstress is verantwoordelijk voor een kwart van het psychisch verzuim.

Bovendien kan verzuim te maken hebben met de privésituatie van de werknemer, zoals een een belastende thuissituatie. Ook persoonskenmerken kunnen een rol spelen, zoals perfectionisme of niet nee kunnen zeggen.

Vaak is het een combinatie van PSA en de privésituatie die elkaar beïnvloeden en versterken.

Belangrijkste oorzaken op een rij

 • Hoge werkdruk en weinig regelmogelijkheden
 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden
 • Ontbreken van sociale steun en begeleiding van leidinggevende
 • Onveilige situatie door o.a. pesten, agressie, geweld of seksuele intimidatie
 • Arbeidsconflicten
 • Slechte balans privé – werk
 • Persoonskenmerken zoals vermijding en perfectionisme
 • Ongezonde leefstijl, zoals weinig beweging en/of geen sport
 • Belastende thuissituatie door ingrijpende veranderingen, zoals scheiding en overlijden
 • Trauma’s uit het verleden die nog een rol spelen
 • Reeds aanwezig symptomen van stress, moeheid, angst en/of depressie

Hoe hoog is het verzuim door psychische klachten?

Uit recent onderzoek blijkt o.a. dat:

 • 65% van het ziekteverzuim psychisch is.
 • het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen het MKP, door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen duurt.
 • psychische klachten voor ca 1/3 deel de oorzaak van langdurend ziekteverzuim is.
 • van het totale verzuim, bijna een kwart van de werknemers uitvalt door stress.
 • in de leeftijd van 25 tot 45 jaar, psychische aandoeningen met 46% de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim is.
 • psychische aandoeningen de meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid is.
 • bij verzuim, dat het gevolg is van het werk, er sprake is van een langere gemiddelde verzuimduur. Dit geldt met name voor ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door psychische arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werkstress en conflicten op het werk).
 • het psychisch verzuim in Nederland blijft stijgen, zowel voor grote als kleinere bedrijven.

Hoe herken ik psychische klachten bij mijn werknemer?

Onderstaande signalen kunnen een indicatie zijn voor psychisch verzuim; uw werknemer:

 • staat niet ‘aan’
 • verzet minder werk dan normaal
 • meldt zich frequenter kort ziek
 • is minder geconcentreerd
 • is steeds minder gemotiveerd
 • is cynisch over werk
 • oogt vermoeid en klaagt erover
 • klaagt vaak over de privésituatie
 • is snel geïrriteerd en heeft een korte lont
 • heeft steeds langer nodig om bij te tanken

Wat kunt er als werkgever aan doen?

Hoe eerder psychische klachten worden gesignaleerd, hoe beter ziekteverzuim, langdurige uitval en zelfs mogelijk arbeidsongeschiktheid kan worden voorkomen.

Het scheppen van een positief werkklimaat is van groot belang om langdurig psychisch verzuim en verlies van werk te voorkomen. U of uw leidinggevenden spelen hierbij een hoofdrol. Een kwart van de Nederlandse werknemers zou het namelijk niet met zijn leidinggevende (durven) bespreken als hij psychische problemen zou krijgen. Men schaamt zich daarvoor en/of men is bang dat dit hun carrière zou kunnen schaden

Een positief werkklimaat nodigt werknemers o.a. eerder uit om over hun problemen te praten. Daardoor kunnen er direct steunmaatregelen en de juiste werkmaatregelen kunnen worden getroffen. Hier ligt een belangrijke sleutel naar de preventie van psychisch verzuim.

Aanpak van DKP bij psychisch verzuim

DKP is specialist in de aanpak van psychisch verzuim. Bij DKP staat een spoedige en duurzame terugkeer naar werk centraal.

Het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk. We ruimen blokkades op en vergroten het (zelf)vertrouwen. We helpen uw werknemers hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst (terug) te vinden in hun werk en in hun persoonlijke leven.

DKP maakt daarbij gebruik van relevante, wetenschappelijke betrouwbare en valide no-nonsense testinstrumenten die snel en praktisch inzetbaar zijn.

De door ons gevolgde aanpak zijn ‘state of the art’, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, helder beschreven en robuust. Ze zijn op duurzame kwaliteit getoetst. Ze zijn onder andere gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie; ‘evidence based’. Echter steeds met de compléte mens in de hoofdrol.

Tussentijds bouwen wij regelmatig feedback- en evaluatiemomenten in. Hiermee vergroten we de effectiviteit van onze aanpak voor cliënt en werkgever. Na aanmelding zorgen wij ervoor dat uw werknemer binnen twee weken aan zijn of haar herstel kan beginnen.

Voorkomen is beter dan genezen

DKP biedt diverse diensten en activiteiten voor tijdige signalering van psychische problemen en het voorkomen van psychisch verzuim.
DKP staat u graag terzijde.

Indien u meer wilt weten over het signaleren van mogelijk naderend psychisch verzuim bij uw werknemers, adviseren wij u graag over onze dienst Verzuimpreventie

Tevens bieden wij hulp om leidinggevenden en HR-medewerkers te trainen in tijdige signalering van psychische klachten en hoe hier adequaat mee om te gaan.
Zie ook onze open brief aan de werkgever.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.