Direct naar content

Psychisch verzuim herkennen, aanpakken en voorkomen

De trend op het gebied van werknemers die uitvallen door psychisch verzuim is zorgelijk. Het lijkt wel alsof het jaar na jaar zelfs toeneemt. Qua beroepsziekten staat werkstress zelfs bovenaan de lijst. Zo is psychisch verzuim bovendien een van de belangrijkste oorzaken voor langdurig verzuim. Het is daarom belangrijk om te weten wat de oorzaken zijn die psychische problemen veroorzaken, maar ook om deze te herkennen, te voorkomen en aan te pakken.

Veelvoorkomende oorzaken van psychische problemen

Een hoge werkdruk is vaak als oorzaak te benoemen die tot werkstress leidt met psychische problemen tot gevolg. In 25% van het psychisch verzuim is er namelijk sprake van werkstress.

Bij een langdurige blootstelling aan werkstress ligt een burn-out op de loer met langdurig verzuim in het vooruitzicht. Een andere oorzaak van psychische problemen is te herleiden naar de privésituatie. Bijvoorbeeld als er spanningen zijn in het gezin of als er financiële problemen aanwezig zijn net als het te veel ballen in de lucht moeten houden.

Zo is het ook mogelijk dat er psychische problemen ontstaan door de persoonlijkheid. Perfectionisme vormt daarvoor een basis, maar ook een gebrek aan assertiviteit kan tot psychische problemen leiden.

  • Werkstress
  • Problemen in privésfeer
  • Persoonlijkheid/karakter

Ziekmelding bij psychische klachten voorkomen door tijdige herkenning

Bij een ziekmelding door psychische klachten is het leed al geschied. Dit terwijl het mogelijk is om al in een vroeg stadium symptomen van psychische klachten te herkennen. Bijvoorbeeld door veelvuldig kortdurend verzuim, of verandering in het gedrag en verminderd functioneren.

Ook aanhoudende vermoeidheid is een symptoom, zoals dat eveneens geldt voor het vermijden van taken en zware belasting. Vaak komen deze symptomen gecombineerd voor als voorbode voor het ontstaan van een ziekmelding bij psychische klachten.

Wat je als werkgever ter preventie kan doen

Het is natuurlijk belangrijk om psychisch verzuim te voorkomen. Het is als werkgever bijvoorbeeld belangrijk om in een positief werkklimaat te voorzien. Dat legt een goede basis voor werknemers om eerder aan de bel te trekken bij psychische problemen.

Het is ook belangrijk om grenzen te respecteren. Zo is de balans tussen werk en privé niet altijd in evenwicht door een te hoge werkdruk. Buiten het werk om is het van belang dat werknemers voldoende rust krijgen. Bovendien is het aan te raden om je werknemers serieus te nemen als deze zich met psychische klachten melden. Het is dan mogelijk om in het kader van het voorkomen van psychisch verzuim al in een vroeg stadium maatregelen te treffen.

Het is als werkgever niet altijd gemakkelijk om daarin een weg te vinden. Daarom biedt DKP als specialist in de aanpak van psychisch verzuim verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld met een Mental Check Up, Drie- gesprek of belastbaarheidsonderzoek op het gebied van verzuimpreventie.

Psychisch ziek door werkgever: aanpak voor weg naar herstel

Als er al sprake is van psychisch verzuim door de werksituatie is het belangrijk om de weg naar herstel in te zetten. Ook daarin voorziet DKP in verschillende oplossingen en dan vooral met de aandacht voor individueel maatwerk. Elk persoon is namelijk anders en ervaart de psychische problemen door het werk ook op een andere manier.

Afhankelijk van de soort en ernst van de klachten biedt DKP voor de werknemer de drie op maat gemaakte Sterk naar Werk trajecten aan: basis, medium en intensief.

Onze specialistische aanpak richt zich op het opruimen van blokkades en tegelijkertijd op het vergroten van het zelfvertrouwen. Zo vinden werknemers weer hun eigen kracht en kwaliteiten om met vertrouwen aan het werk te gaan. Uiteraard ligt er voor de werkgever eveneens een rol als de werknemer psychisch ziek is geworden door de werksituatie.

In dat kader komen voornoemde adviezen van pas net als de preventieve maatregelen om psychisch verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld met een Drie-gesprek tussen werknemer, werkgever en therapeut. Dat is een prima basis om de wederzijdse relatie nieuw leven in te blazen en van groot belang om de re-integratie succesvol te maken.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.