Direct naar content

Promotieonderzoek flexwerkers met psychische klachten

23 apr 2013

Half april is psychiater Ard van Oosten een driejarig promotieonderzoek gestart naar optimalisering en timing van interventies in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische klachten bij flexwerkers. Het onderzoek getiteld ‘Arbeid als medicijn’ is maatschappelijk relevant door de oververtegenwoordiging van flexwerkers die instromen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Bron: penoactueel