Direct naar content

Project Onafhankelijk Arbeidsadviseur stopt per 1/1/2011

19 dec 2010

De onafhankelijke arbeidsadviseurs hebben, samen met de Landelijke Cliëntenraad, gedurende de looptijd van het project (6,5 jaar) steeds actie gevoerd voor hun voortbestaan. Hiermee protesteerden zij tegen het besluit van de minister van SZW om de financiering van het project Onafhankelijk Arbeidsadviseur te stoppen per 31/12/2010.

Bron: onafhankelijkarbeidsadviseur