Direct naar content

Praktische informatie

Hieronder is de praktische informatie verzameld van onze website.

Met onder andere:

Algemene voorwaarden. Lees hier meer over de Algemene voorwaarden van DKP.

Privacy Policy. Lees hier meer over onze Privacy Policy van DKP.

Wet- en regelgeving. Lees hier over de regels en plichten van DKP binnen de Wet- en regelgeving.

Het Kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Lees hier het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van DKP.

Klachtenmanagement. Indien je onverhoopt ontevreden bent over gedragingen of uitlatingen van een behandelaar en/of overig personeel van DKP. Lees dan hier over het Klachtenmanagement van DKP.

Vergoeding. De diensten van DKP zijn gericht op het (her)sterken van cliënten in hun persoonlijke en werkzame leven. Daarvoor gelden verschillende financieringen. Lees hier meer over de vergoeding en financiering.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.