Direct naar content

Positieve kabinetsreacties op Poortwachtercentra- en Nuggersadvies

16 mrt 2008

Het kabinet heeft met enthousiasme gereageerd op het advies van de RWI om meer Poortwachtercentra van de grond te laten komen. Momenteel zijn er vijf van deze centra in Nederland waarin bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren regionaal samenwerken om mensen tijdig van werk naar werk te helpen. Zo kan worden voorkomen dat werknemers die ziek zijn of werkloos dreigen te worden, in een uitkering terechtkomen.

Bron: RWI