DKP

Jeanne Krebbers-Adema

centrale contactpersoon voor DKP

jeannekrebbersadema_avatar

Jeanne Krebbers-Adema is reeds vanaf de oprichting van DKP (1995) betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden. Ze is contactpersoon voor klanten en opdrachtgevers, coördineert de lopende trajecten, begeleidt de testprocedures en is verantwoordelijk voor de gehele administratie. Bovendien assisteert Jeanne regelmatig indien een multidisciplinaire aanpak gewenst is. Dit doet ze op haar eigen unieke wijze met zorgvuldigheid en betrokkenheid.