Direct naar content
De missie van DKP

Missie van DKP

DKP is een door de overheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg. Een kleinschalig zelfstandig behandelcentrum, gericht op klachtenvermindering, werkhervatting en arbeidsre-integratie.

Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie.

DKP biedt daartoe geestelijke gezondheidszorg en arbeidsgerelateerde zorg en training, inclusief diensten die de vitaliteit verhogen, zoals o.a. fysieke beweging.

We richten ons daarbij op de individuele cliënt met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame  inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

We willen dat bereiken door een zeer hoge kwaliteit van onze diensten, door zeer gedegen kennis van en uitstekende behandeling en training op het gebied van GGZ & Werk.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.