Direct naar content
DKP staat voor kwaliteit

Kwaliteit

Borgen van kwaliteit en samenwerking

De kwaliteit van DKP’s hulpverleners, o.a. (GZ) psychologen, Registerpsychologen arbeid en gezondheid/organisatie ( A&G/O) NIP, wordt gehandhaafd door intervisie, supervisie, intercollegiale toetsing en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen.

Korte lijnen

Binnen DKP bestaan korte lijnen tussen de regie behandelaren en de andere (regie-) behandelaren als ook tussen de (regie-) behandelaren onderling. Dat wil zeggen dat er op korte termijn contact met elkaar mogelijk is bij vragen over cliënten en hulpverlening. Tenminste een keer per maand vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarbij de psychiater en de (regie-) behandelaars in de generalistisch basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ aanwezig zijn, inclusief de vak therapeuten en de A&G/O psychologen.

Privé en Werk samen in het MDO

In een MDO komen de verschillende professionals samen om (complexe) casussen te bespreken. Dit helpt bij het waarborgen van een holistische benadering van onze diensten en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven vanuit privé en werk worden meegenomen voor een duurzame aanpak van de behandeltrajecten.

Door deelname aan het MDO is ook de kwaliteit van werk gerelateerde psychologische zorg o.a. door A&G/O psychologen gewaarborgd, naast de gebruikelijke combinatie van opleiding, ethische richtlijnen, certificering en het gebruik van evidence-based praktijken.

HKZ keurmerk

DKP is in het bezit van het HKZ keurmerk. Met de HKZ certificering toont DKP aan alle zaken intern goed op orde te hebben en constant bezig te zijn met de verbetering van onze dienstverlening. 

DKP is tevens in het bezit van het Kwaliteitsstatuut.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.