Direct naar content
DKP staat voor kwaliteit

Kwaliteit

Borgen van kwaliteit en samenwerking

De kwaliteit van DKP’s hulpverleners, o.a. (GZ) psychologen, Registerpsychologen arbeid en gezondheid/organisatie NIP, wordt gehandhaafd door intervisie, supervisie, intercollegiale toetsing en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen. Binnen DKP bestaan korte lijnen tussen de psychiater als hoofd- / regiebehandelaar en de andere (regie-) behandelaren als ook tussen de (regie-) behandelaren onderling. Dat wil zeggen dat er op korte termijn contact met elkaar mogelijk is bij vragen over cliënten/ patiënten en hulpverlening. Een keer per maand vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarbij de psychiater en de (regie-) behandelaars in de generalistisch basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ aanwezig zijn, inclusief de activiteitenbegeleider. DKP is in het bezit van het HKZ keurmerk en het Kwaliteitsstatuut.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.