DKP

Missie van DKP:

DKP is een door de overheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg. Een kleinschalig zelfstandig behandelcentrum, gericht op klachtenvermindering, werkhervatting en arbeidsre-integratie. Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie. DKP biedt daartoe geestelijke gezondheidszorg en arbeidsgerelateerde zorg en training, inclusief diensten die de vitaliteit verhogen, zoals o.a. fysieke beweging. We richten ons daarbij op de individuele cliënt met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame  inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

We willen dat bereiken door een zeer hoge kwaliteit van onze diensten, door zeer gedegen kennis van en uitstekende behandeling en training op het gebied van GGZ en arbeidsgerelateerde zorg.

 

 

Wij

Wij, zijn een kleine club van enthousiaste zeer ervaren professionals; (GZ) psychologen, Registerpsychologen Arbeid en Gezondheid & Organisatie, een psychiater, een fysiotherapeut en een ‘spider in the web’, voor de nodige facilitaire ondersteuning, op het gebied van GGz en Werk.

Een hecht team, dat elkaar gevonden heeft in een missie om mensen weer vitaal en gezond te maken, om mensen weer te laten genieten van het leven en dus ook van hun werk, of waar ze ook mee bezig zijn. Hierbij staat voor ons het leveren van kwaliteit en zorgvuldigheid voorop.

 

Individueel maatwerk

Het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk. Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst (terug) te vinden en waar te maken in hun persoonlijke  leven en desgewenst specifiek in (de volgende stap in) hun loopbaan.

De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen.

In wat ook een inspirerend traject is brengen we essenties in kaart zoals angsten, verstoringen, blokkades en valkuilen. Maar ook drijfveren en passies, talenten, kwaliteiten  en competenties  passeren de revue.

Wetenschappelijk en effectief

DKP maakt gebruik van relevante, wetenschappelijke betrouwbare en valide no-nonsense testinstrumenten die snel en praktisch inzetbaar zijn.

De door ons gevolgde begeleiding en behandelingen zijn ‘state of the art’, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, helder beschreven en robuust. Ze zijn op duurzame kwaliteit getoetst. Ze zijn onder andere gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie; ‘evidence based’. Echter steeds met de compléte mens in de hoofdrol.

Tussentijds bouwen wij regelmatig feedback- en evaluatiemomenten in. Hiermee vergroten we de effectiviteit van onze aanpak voor cliënt en werkgever.

Snelle procedure

De trajecten met onze cliënten zijn zo kort als het kan en zo lang als het moet.

Zie voor de actuele wachttijd https://dkp.nl/wachttijden/

Wachttijden intakegesprek
Wij streven ernaar dat u, nadat u zich heeft aangemeld, uiterlijk binnen 2 weken een intakegesprek met ons heeft.

Wachttijden behandeling
Na het intakegesprek start u doorgaans binnen een week met de daadwerkelijke behandeling.Een week na aanmelding vindt doorgaans reeds de intake plaats.

Kwaliteit

Borgen van kwaliteit en samenwerking

De kwaliteit van DKP’s hulpverleners, o.a. (GZ) psychologen, Registerpsychologen arbeid en gezondheid/organisatie NIP, wordt gehandhaafd door intervisie, supervisie, intercollegiale toetsing en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen. Binnen DKP bestaan korte lijnen tussen de psychiater als hoofd- / regiebehandelaar en de andere (regie-) behandelaren als ook tussen de (regie-) behandelaren onderling. Dat wil zeggen dat er op korte termijn contact met elkaar mogelijk is bij vragen over cliënten/ patiënten en hulpverlening. Een keer per maand vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarbij de psychiater en de (regie-) behandelaars in de generalistisch basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ aanwezig zijn, inclusief de activiteitenbegeleider. DKP is in het bezit van het HKZ keurmerk en het Kwaliteitsstatuut.

 

DKP heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam, adres AOC W.G. Plein 100/873 unit 125 en 393, 1054 SC Amsterdam. Een goed bereikbaar en ruim gebouw van het voormalige Wilhelmina Gasthuisziekenhuis, dat geheel rolstoel toegankelijk is.

 

Ontwerp: Martijn van den Broeck en Sander Dijkhuis
Foto’s: Else Krebbers