DKP

Missie van DKP:

Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie. DKP biedt daartoe geestelijke gezondheidszorg en arbeidsgerelateerde zorg en training, inclusief diensten die de vitaliteit verhogen, zoals o.a. fysieke beweging, die bewezen hebben een positieve invloed te hebben op de psychische gezondheid. We richten ons daarbij op de individuele cliënt met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

We willen dat bereiken door de kwaliteit van onze diensten zo hoog mogelijk te laten zijn, door zeer gedegen kennis van en uitstekende behandeling en training op het gebied van GGZ en arbeidsgerelateerde zorg.

 

 

Wij

DKP is een door de overheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg. Een kleinschalig behandelcentrum met zowel eerste- als tweedelijns ggz-zorg, gericht op klachtenvermindering, werkhervatting en arbeidsre-integratie.

DKP richt zich op de individuele klant met een hulpvraag en op organisaties met als inzet de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

Kwaliteit staat bij ons voorop en daarom werken onze zorgprofessionals, bestaande uit o.a. psychiater, psychotherapeuten en GZ- en A&G psychologen en fysiotherapeut in zogenaamde behandelteams.

Individueel maatwerk

Het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk. De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen. In wat ook een inspirerend traject is brengen we essenties in kaart: drijfveren en passies, talenten, kwaliteiten en competenties. Maar ook remmen en angsten, verstoringen en blokkades, valkuilen passeren de revue.

Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst (terug) te vinden en waar te maken in (de volgende stap in) hun loopbaan.

Onze cliëntenpopulatie is in ruime meerderheid hoger opgeleid en in hun organisaties ook hoger dan gemiddeld actief of actief geweest.

Wetenschappelijk en effectief

DKP maakt gebruik van relevante, wetenschappelijke betrouwbare en valide no-nonsense testinstrumenten die snel en praktisch inzetbaar zijn.

De door ons gevolgde begeleiding en behandelingen zijn ‘state of the art’, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, helder beschreven en robuust. Ze zijn op duurzame kwaliteit getoetst. Ze zijn onder andere gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie; ‘evidence based’. Echter steeds met de compléte mens in de hoofdrol.

Tussentijds bouwen wij regelmatig feedback- en evaluatiemomenten in. Hiermee vergroten we de effectiviteit van onze aanpak voor cliënt en werkgever.

Snelle procedure

De trajecten met onze cliënten zijn zo kort als het kan en zo lang als het moet.

Wachttijden intakegesprek
Wij streven ernaar dat u, nadat u zich heeft aangemeld, uiterlijk binnen 2 weken een intakegesprek met ons heeft.

Wachttijden behandeling
Na het intakegesprek start u doorgaans binnen een week met de daadwerkelijke behandeling.Een week na aanmelding vindt doorgaans reeds de intake plaats.

Kwaliteit

De kwaliteit van DKP’s (gz) psychologen, psychotherapeuten en Registerpsychologen NIP wordt gehandhaafd door intervisie, supervisie, intercollegiale toetsing en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en VCGt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie).

Psychiaters zijn om de registratie van psychiater te behouden gehouden aan de bij – en nascholingseisen zoals deze zijn bepaald door de NVvP.

 

DKP heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam, adres AOC unit 125 (begane grond) en unit 393 (tweede verdieping) W.G. Plein 100/873 1054 SC Amsterdam. Een goed bereikbaar en ruim gebouw van het voormalige Wilhelmina Gasthuisziekenhuis, dat geheel rolstoel toegankelijk is.

 

Ontwerp: Martijn van den Broeck en Sander Dijkhuis
Foto’s: Else Krebbers