Direct naar content

Organisatiebeleid als succesfactor voor re-integratie

13 aug 2008

De Wet verbetering poortwachter verplicht zowel de werkgever als werknemer om zich in te spannen om na ziekte tot werkhervatting te komen. TNO publiceerde onlangs een inventarisatie onder 24 bedrijven met een goed gezondheidsmanagement. Nagegaan is hoe werkgevers het werken naar vermogen vormgeven.

Bron: hrpraktijk