Direct naar content

Opschorting aanlevering t.b.v. Blik op Werk Keurmerk

15 dec 2008

Tijdens de algemene ledenvergadering van Boaborea op 3 december j.l. hebben de leden van Boaborea besloten dat zij in afwachting van breder gebruik van het Blik op Werk Keurmerk door opdrachtgevers de gegevensaanlevering ten behoeve van het keurmerk in januari en februari 2009 opschorten.

Bron: borea