Direct naar content

Open brief van DKP aan de werkgever

Geachte werkgever,

Bij DKP staat het sterken van de werkende mens centraal.

Wij werken met mensen die tijdelijk het zicht en het vertrouwen verliezen op hun eigen positieve krachten en effectief functioneren. Zo’n inzinking treft op enig moment velen. Ja, het kan iedereen overkomen!

Ook mensen zonder acuut probleem, die weten dat zij op korte termijn voor echt grote uitdagingen geplaatst zullen worden, komen bij ons. Zij weten dat zij gezond en veerkrachtig moeten blijven. Daarmee voorkomen zij mentale overspanning, ziekte en terugval, met alle negatieve gevolgen vandien voor henzelf en voor de organisatie waarvoor zij werken.

Dan zijn er nog de professionals die al sterk staan maar die nóg meer kracht kunnen ontplooien als zij nog een aantal duwtjes in de goede richting meekrijgen. Training en coaching door DKP zorgen voor die plussen. Uw mensen ontwikkelen er meer zelfvertrouwen door. Zij worden zelfbewuster, doelbewuster en doelgerichter. Proactiever, meer betrokken en verantwoordelijker. Zo werkt DKP mee aan het toevoegen van meer eigen kracht, extra eigen skills en ‘intern ondernemerschap’.

Organisaties bestaan en presteren dankzij hun mensen. In een structureel gespannen arbeidsmarkt doen organisaties er wijs aan om een inspirerend en ‘warm’ organisatieklimaat te creëren: organisaties-voor-mensen. Alleen dán mag u verwachten dat de professionals in uw dienst zichzelf vol aan zetten en het beste van zichzelf aan de organisatie geven: mensen-voor-organisaties.

Wij werken met een degelijk gestructureerde aanpak en geven al onze aandacht aan onze cliënt. Het kan gebeuren dat wij, alleen met zijn of met haar toestemming, in contact treden met uw organisatie. We zijn altijd benieuwd naar de werksituatie van cliënt: hoe meer informatie er voorhanden is hoe beter onze dienstverlening kan zijn.

Binnen onze organisatie beschikken wij ook over diepe arbeids- en organisatiepsychologische kennis. Als u dat wilt stellen we die graag ter beschikking voor het opruimen van organisatieblokkades.

In het traject dat we samen met onze cliënten afleggen, concentreren we onszelf vooral op de weg van het nu naar de nabije toekomst. Wij kijken achtereenvolgens naar wat nu is; benoemen innerlijke drijfveren, talenten, competenties en kracht; ruimen blokkades op en vergroten het (zelf)vertrouwen; stellen heldere en reële doelen en brengen kansen en toekomstmogelijkheden in kaart; ontwikkelen een uitgebalanceerde ‘strategie’ voor het verzilveren van kansen en het leveren van nieuwe toegevoegde waarde.

Bij DKP werken wij nagenoeg altijd met mensen die willen werken aan het terugvinden van hun kracht en het bundelen en richten van hun positieve energie. Dit zal hen ‘nieuwe vleugels’ geven, waarop u als organisatie kunt vertrouwen en waarmee ook u vooruit kunt.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons en onze aanpak.

Met vriendelijke persoonlijke groet,

Wil Krebbers, psycholoog en managing partner van DKP

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.