Direct naar content

Open brief van DKP aan de verwijzer

Geachte collega, verwijzer in de persoon van bedrijfsarts, arbo-arts, verzekerings- of huisarts,

De cliënten die u naar onze interventiepraktijk doorverwijst zijn bij ons van harte welkom. Zij zijn mensen die ergens op hun levensweg – professioneel en/of privé – tijdelijk dreigen vast te lopen en die daar ‘ziek’ van worden.

Zij hebben psychische klachten die hun eigen geluksgevoel, (zelf)vertrouwen, veerkracht en evenwichtigheid, hun goede maatschappelijke functioneren én hun arbeidsprestaties en -relaties kunnen ondermijnen.

Het is belangrijk dat wij samen met onze en uw cliënt heldere afspraken maken over een goed gestructureerd begeleidingstraject van diagnose en stapsgewijze ‘wederopbouw’.

Wij beschrijven onze afspraken met cliënten in een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat hoe het gesprekkentraject er globaal zal uitzien, welke stappen we gaan zetten en welke resultaten verwacht mogen worden. Met deze aanpak beantwoorden we aan de behoefte aan overzicht en houvast, rust en zekerheid. Ook ontstaat er zo duidelijkheid over de gevraagde discipline, de vereiste eigen inbreng en inzet, én de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in de samenwerking.

Proces:

Onze gesprekken beginnen bij de basis van wat nu is. Daarvan is onze diagnose – na uw indicatie en aanwijzingen – de uitkomst. Direct hierna vervolgen we met het verwijderen van de angel die de cliënt acuut pijn doet. Daarna kunnen we starten met ons constructieve werk.

In wat ook een inspirerend traject is brengen we essenties in kaart: drijfveren en passies, talenten, kwaliteiten en competenties. Maar ook remmen en angsten, verstoringen en blokkades, valkuilen passeren de revue.

Vervolgens reiken we strategieën aan om ‘negatives’ op te ruimen en op te lossen, of deze te herkennen en omzeilen.

We vervolgen onze gesprekken met het weer opbouwen van het vertrouwen in eigen kracht en in anderen. Stuk voor stuk ‘positives’. We brengen kansen en mogelijkheden in kaart. Leren nieuwe vaardigheden en leefregels aan die in het teken staan van ‘de kunst van het mogelijke’.

Hierdoor gesterkt begeleiden wij cliënten naar hun nieuwe eigen toekomst. Natuurlijk: deze moet door henzelf verwerkelijkt worden, maar wel met onze hulp en in het besef van onze actieve steun en nabijheid.

De door ons gevolgde werkprocessen zijn helder beschreven en robuust. Ze zijn op duurzame kwaliteit getoetst. Onze begeleidingsprotocollen zijn onder andere gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Dit sterkt ons in onze overtuiging, dat wij een waardevolle partner voor u zijn. Cliënten die u naar ons verwijst helpen wij concreet, zorgvuldig en systematisch in het vinden van de weg omhoog en vooruit. De trajecten met onze cliënten zijn over het algemeen kortdurend.

Wij danken u bij voorbaat voor uw vertrouwen in ons bureau en in onze aanpak. Natuurlijk zijn wij graag bereid een en ander ook nog persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Wil Krebbers, psycholoog en managing partner

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.