Direct naar content

Ook loondoorbetaling voor vangnetters bij niet-nakoming re-integratieverplichting

30 mrt 2011

De loon- en verhaalssanctie zal ook gaan gelden voor de werkgever van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de ZW, indien deze werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Dit staat in het wetsvoorstel Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, dat is aangenomen door de Tweede Kamer.

Bron: pleinplus