Direct naar content

Omgaan met angst

Angst doet zich in allerlei situaties voor en soms hoort het gevoel daarbij, maar in veel gevallen niet. Het is bijvoorbeeld normaal dat je symptomen van angst ervaart als je in een gevaarlijke situatie terecht komt, zoals een wilde hond die zich losrukt en op je af komt rennen. Angst komt echter vaker voor in je eigen gedachten en is niet altijd reëel. Bij ernstige angstgevoelens is het mogelijk dat je een belemmering ervaart in je dagelijkse leven en omgang met mensen. In dat geval is er wellicht sprake van een angststoornis. Er zijn overigens allerlei verschillende soorten angst, zoals faalangst, waarvoor een faalangsttraining uitkomst biedt.

Hoe ontstaan bepaalde angsten?

De vraag ’Hoe ontstaat angst?’ kent geen eenduidig antwoord, want er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Het is bekend dat bij angststoornissen erfelijkheid een rol speelt en de opvoeding kan daaraan bijdragen. Als je een angstige ouder hebt dan is de kans groter dat je bepaalde angsten overneemt. Een ingrijpende gebeurtenis in je leven kan eveneens aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een angst. Je eigen persoonlijkheid speelt daarin mogelijk een rol. Ben je bijvoorbeeld extra gevoelig voor indrukken van buitenaf dan is het risico op het ontstaan van symptomen van angst eveneens groter.

Faalangst

Een angst als faalangst ontstaat vaak in relatie tot het zelfbeeld. Bijvoorbeeld als je bang bent om waardering van je dierbaren te verliezen, omdat je denkt dat deze een negatief beeld krijgen over jou als iets niet is gelukt. De angst zorgt voor een bepaalde druk waardoor het juist nog lastiger wordt om iets te laten lukken. Daarmee vindt er vervolgens een bevestiging plaats van het negatieve zelfbeeld en ontstaat er een vicieuze cirkel met steeds terugkerende of aanhoudende faalangst.

Wat zijn de symptomen van een angststoornis?

Er zijn verschillende angststoornissen te onderscheiden, zoals faalangst, paniekstoornissen en een sociale fobie. De symptomen van angst variëren per persoon, maar er zijn een aantal overeenkomsten ongeacht het type angststoornis. Er ontstaan bijvoorbeeld symptomen van angst in de vorm van lichamelijke klachten. Denk daarbij maar aan hartkloppingen net als een aan droge mond of aan een gespannen spieren.

Nervositeit hoort eveneens bij de symptomen net als een beklemd gevoel hebben of rusteloos zijn. In aanvulling daarop komen slaapproblemen net als concentratieproblemen eveneens voor. Er zijn verder verschillende symptomen van angst die gerelateerd zijn aan specifieke angsten. Bij een sociale fobie komt het vaak voor dat je gaat blozen of zelfs gaat zweten en trillen. Een paniekstoornis kan eveneens heftige reacties veroorzaken, zoals duizeligheid, flauwvallen of zelfs het gevoel krijgen ter plekke dood te gaan. Is er sprake van een piekerstoornis, dan leidt dat meestal tot slaapproblemen.

Symptomen van een angststoornis:

 • Droge mond
 • Hartkloppingen
 • Gespannen spieren
 • Nervositeit
 • Rusteloos zijn
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Zweten
 • Blozen
 • Trillen
 • Duizeligheid
 • Flauwvallen
 • Denken dat je doodgaat

Tips voor omgaan met angst

Heb je te maken met symptomen van angst dan zijn er verschillende tips om met je angst om te gaan. Het is als eerste belangrijk om er niet alleen mee te blijven rondlopen. Praat over je angst met iemand die je vertrouwt en blijf erover vertellen. Een andere tip is om in beweging te komen, want dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Zo krijg je er niet alleen meer energie door, maar slaap je ook beter.

Kom je in beweging door te wandelen of fietsen dan heeft dat eveneens een positieve invloed op je humeur. Je hoeft bij beweging niet per se te gaan sporten, matig-intensief bewegen is ook prima. Het is eveneens aan te raden om een gezonde levensstijl aan te nemen met een voedingspatroon vol verse groenten en fruit. Laat alcohol achterwege, want dat is de volgende dag juist een trigger om symptomen van angst te ervaren.

Breng regelmaat aan in de tijd voor het slapengaan, bijvoorbeeld door een half uur of uur van tevoren niet meer op een beeldscherm te kijken. Het is ook mogelijk om aan mindfulness te gaan doen. Dat heeft een positief effect op het verminderen van stress en laat je beter ontspannen. Verder is het natuurlijk goed om te weten dat huilen gewoon mag, want dat lucht nu eenmaal op. Tot slot is het altijd mogelijk om professionele hulp in te schakelen om te leren omgaan met je angst. Neem voor meer informatie over omgaan met angst contact op met DKP.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.