Direct naar content

Naar een toekomst die werkt. Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008

19 jun 2008

Het toekomstige structurele tekort aan arbeidskrachten vereist een nieuwe aanpak.De Commissie Arbeidsparticipatie stelt in haar advies dat Nederland voor het eerst inhaar geschiedenis een krimpende beroepsbevolking zal hebben, die leidt tot eenstructureel andere situatie waarin er meer werk dan mensen is. Zie het rapport

Bron: naareentoekomstdiewerkt