Direct naar content

Minder ziekteverzuim in zorg in 2012

5 feb 2013

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2012 lag het verzuim op 5,1 procent, in 2011 was dat nog 5,3 procent. De winst is vooral behaald in het ‘kortdurende’ verzuim. Langdurig verzuim, dat wil zeggen dat iemand langer dan een jaar niet kan werken doordat hij ziek is, is iets toegenomen.

Bron: volkskrant