Direct naar content

Minder langdurig zieken door invoering WIA

1 apr 2011

De invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2005 heeft ervoor gezorgd dat de jaarlijkse instroom van langdurig zieken sterk is verminderd. Het lijkt er dus op dat het doel van de wetgeving is bereikt. Om deze lijn vast te houden heeft de overheid een aantal aandachtspunten vastgelegd. Een belangrijk aandachtspunt blijft het aantal uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband dat instroomt in de WIA. Deze zogenoemde vangnetters vormen bijna de helft van de WIA-instroom.

Bron: rendement