Direct naar content

Minder bedrijven doen aan bewegingsstimulering

22 jan 2011

Net als 1996, 2003, 2006 en 2008 heeft TNO in 2010 bij circa 1000 bedrijven met 50 of meer werknemers (representatief voor Nederland en verdeeld in grote, middelgrote en kleine bedrijven) een telefonische enquête afgenomen om te meten hoeveel bedrijven in Nederland structureel activiteiten ontplooien ter stimulering van bewegen op en rond het werk.

Bron: arbo-online