Direct naar content

Wil Krebbers

Wil Krebbers is afgestudeerd in de klinische psychologie en directeur van DKP. Hij is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut (VGCT®), geregistreerd senior schematherapeut (VSt) en specialist in de behandeling van psychotrauma (PTSS). In die hoedanigheid behandelt hij voornamelijk cliënten in de Gespecialiseerde GGZ. Evenzo begeleidt hij mensen met werkgerelateerde klachten en coacht hij zelfstandig ondernemers en managing partners.

Wil was al vroeg geïnteresseerd in zingeving, filosofie en de werking van de menselijke geest en kwam daardoor nog voor zijn studie in contact met Oosterse religies en meditatievormen. Zijn doctoraal psychologie sloot hij af met een scriptie over de invloed van meditatie op zelfactualisatie (1990).

Wil is in die hoedanigheid een fervent beoefenaar van (zen) meditatie. Hij geeft als geregistreerd trainer mindfulness-trainingen. Ook helpt hij mensen met vragen over zingeving (weer) op weg.

Wil doet verder individuele begeleidingstrajecten van de werkende mens: mensen in organisaties die tijdelijk iets zwakker staan (counseling), maar ook mensen in organisaties die nóg sterker willen staan dan nu al het geval is (coaching). Daarnaast werkt hij met mensen in re-integratietrajecten.

Voor Wil is de allergrootste passie het scheppen van voorwaarden, om met elkaar, in verbondenheid, het allerbeste resultaat neer te zetten voor de cliënten van DKP.

Dat begint voor hem met een goede club fijne collega’s, die elkaar gevonden hebben in een missie waarbij kwaliteit en zorgvuldigheid vooropstaan. Die missie is om mensen weer vitaal en gezond te maken, om mensen weer te laten genieten van het leven en dus ook van hun werk, of waar ze dan ook mee bezig zijn. Dat is ook de missie van DKP.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.