Direct naar content

Hanneke Dongelmans

Hanneke is afgestudeerd in de Klinische en gezondheidspsychologie. Zij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut (VGCT®) en supervisor voor de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Ook heeft ze opleidingen afgerond voor het toepassen van Schematherapie en voor EMDR.

Hanneke heeft in haar loopbaan bijzonder veel ervaring opgedaan bij cliënten met diverse problematiek. Ze behandelt vooral depressieve klachten, sociale angst -en paniekklachten, post traumatische stressklachten, rouw, burnout en overspanningsreacties. Natuurlijk wordt er zo nodig ook gekeken naar persoonlijkheidskenmerken zoals bijvoorbeeld laag zelfbeeld, faalangst, perfectionisme en assertiviteitsproblemen. Daarbij begeleidt ze in geval van (gedeeltelijke) ziekmelding cliënten bij de re-integratie.

Naast het geven van therapie in de Basis en in de Specialistische GGZ is ze tevens coach. Het mensen op een meer directieve wijze een spiegel voorhouden ervaart ze als een plezierig onderdeel van het vak.

Uit idealisme is Hanneke ooit psychologie gaan studeren. Ze wilde de wereld op concrete wijze een beetje mooier maken. En dat lukt haar want cliënten zijn zeer tevreden over haar behandelingen. En met elke geholpen cliënt is de wereld weer een beetje mooier.

Behalve idealist is Hanneke vooral ook nuchter. Cliënten omschrijven haar vaak als een no nonsense therapeut. Hanneke straalt rust uit. Ze heeft vertrouwen in haar vak. In haar therapie zal ze, doordat ze overzicht heeft en de juiste vragen stelt, er zorg voor dragen dat de cliënt zichzelf gevoelsmatig snapt en vooral ook dat er handvatten zijn om meer ontspannen en gelukkiger in het leven te kunnen staan.

Cliënten omschrijven haar vaak als een geduldige en betrokken, empathische therapeut die ook haar professionele afstand houdt. Zo nodig kan ze op een warme manier streng/vasthoudend zijn waarbij ze altijd oog houdt voor het tempo van de cliënt.

Hanneke neemt op dit ogenblik geen nieuwe cliënten aan.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.