Direct naar content

Loonsanctie vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen werkgever onterecht bij ME-patiënt

23 sep 2008

In het licht van de ernstige beperkingen, besluit de rechtbank dat nog slechts van een theoretische inzetbaarheid van werkneemster kan worden gesproken, doch niet van reële arbeidsmogelijkheden; het verrichten van re-integratie-inspanningen moet dan ook retrospectief bezien ten tijde van het nemen van het bestreden besluit zinledig worden geacht.

Bron: juridischdagblad