Direct naar content

Werkstress en overbelasting

Voor wie is de interventie werkstress en overbelasting geschikt?

De kort durende interventie werkstress en overbelasting is geschikt voor cliënten met werkgerelateerde stressklachten. Vaak betreft het hier klachten als overbelasting en overspannenheid, die kunnen leiden tot ernstige burn-out.

Resultaat na de interventie

 • De cliënt heeft zowel inzicht gekregen in zijn eigen aandeel als in het aandeel van de werkomgeving bij het ontstaan van de
  stressklachten
 • De cliënt is hersteld en in staat om de balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast.
 • De cliënt heeft geleerd om beter naar de stresssignalen van zijn lichaam te luisteren en op tijd actie te ondernemen bij dreigende stress.
 • De cliënt heeft geleerd om op eigen initiatief tijdig aan de bel te trekken en zo de sociale ondersteuning en samenwerking te versterken.
 • Cliënt heeft het belang leren inzien van het toepassen van ontspannende activiteiten die zorgen voor opbouw en behoud van energie.
 • Door de realistische en assertieve opstelling staat cliënt positiever in het leven en kan hij zijn werk weer oppakken of zijn er afspraken gemaakt over een geleidelijke terugkeer naar de werksituatie.
 • De cliënt is zich bewust van zijn potentiële valkuilen en kan terugvalpreventie eigenhandig inzetten om toekomstige stressklachten te voorkomen.

Werkwijze interventie werkstress en overbelasting

De Interventie Werkstress en Overbelasting bestaat uit vier fasen:

Fase 1: Intake gesprek ter kennismaking en inventarisatie.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de cliënt de gelegenheid geboden om over zijn huidige situatie te vertellen, worden de klacht(en) geïnventariseerd en wordt besproken hoe de problemen zich volgens cliënt hebben kunnen ontwikkelen.
Indien nodig met een vervolggesprek en/of een gesprek met een derde, zoals bedrijfsarts en/of werkgever, indien relevant. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de cliënt.

Fase 2: Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak worden de wensen en de doelen van de cliënt SMART opgesteld. Tevens wordt erin beschreven hoe de cliënt en psycholoog/coach deze doelen willen bereiken in de interventie werkstress en overbelasting.

Fase 3: Stappenplan.
Stappenplan voor het oplossen van de stressklachten en overbelasting.

Er worden achtereenvolgens de volgende stappen uitgevoerd:

 • Klachtenreductie: de mentale belasting en spanningsklachten worden verminderd en er worden maatregelen getroffen om de belasting op het werk te reduceren en het lichaam in een gezond evenwicht te brengen. 
 • Inzet van Cognitieve gedragstherapie; de psychische belastbaarheid wordt hersteld door gebeurtenissen en situaties realistischer te leren interpreteren, waardoor negatieve gevoelens kunnen verdwijnen.
 • Inzet van vijf keuzemodules van ieder vier sessies:
 1. Werkhervatting; een stappenplan als leidraad voor terugkeer naar werk.
 2. Timemanagement; leren om zorgvuldiger met je tijd om te gaan door een goede planning en prioriteiten stellen. 
 3. Sterkte /zwakteanalyse; onderzoeken of je gezien jouw competenties, wel op de juiste werkplek zit.
 4. Conflicthantering; het leren verschuiven van een conflict naar onderhandelen.
 5. Vermoeidheid; focus op dagindeling met afwisseling van activiteiten. Rust en inspanning worden afgewisseld ongeacht de vermoeidheidsklachten.

Fase 4: Evaluatie en afsluiting, inclusief terugvalpreventie en follow-up.

Gedurende het traject wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang van het project. Bij afsluiting van de interventie werkstress en overbelasting wordt samen beoordeeld of de doelstellingen van het Plan van aanpak behaald zijn. Door terugvalpreventie aan het eind van de interventie leer je om eerder in te grijpen om toekomstige klachten te voorkomen.

Aanvullende informatie over de interventie werkstress en overbelasting

 • Bij een multidisciplinaire aanpak stemt de psycholoog/coach af met betrokkenen over doelen en benadering.
 • Bij bepaalde fysieke spanningsklachten kan DKP verwijzen naar andere ondersteuning binnen DKP zoals psychosomatische fysiotherapie, haptonomie, yoga of naar groepsactiviteiten zoals Mindfulness.

 

 

Vul de laagdrempelige online burn-out test in om een indicatie te krijgen of je met een (dreigende) burn-out te maken hebt.

 

Tijdsinvestering

De interventie werkstress en overbelasting bestaat uit tien tot twaalf sessies van drie kwartier plus per sessie een kwartier voorbereiding en verslaglegging; variërend van eens per week tot eens per twee weken. Later in de behandeling minder frequent. Dit is exclusief de keuzemodules. Circa 6 weken na de laatste sessie vindt een follow-up sessie plaats.
Bij een officiële diagnose burn-out kunnen meer consulten noodzakelijk zijn. In dat geval overlegt de psycholoog daarover met de betrokkene(n).

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.