Direct naar content

Posttraumatische stressklachten

Voor wie is de interventie posttraumatische stressklachten geschikt?

De kortdurende interventie posttraumatische stressklachten is geschikt voor cliënten die een schokkende gebeurtenis tijdens het werk hebben meegemaakt en last hebben van herbelevingen, vermijdingsgedrag en verhoogde arousal en stressklachten.

Resultaat na de interventie:

  • De cliënt is in staat om herinneringen en situaties die te maken hebben met de schokkende gebeurtenis te verdragen en deze niet langer meer te vermijden.
  • De typische klachten die behoren bij posttraumatische stressklachten, zoals herbelevingen, vermijdingsgedrag en/of verhoogde arousal of gespannen alertheid, zijn zienderogen afgenomen en vormen geen belemmeringen meer om het (tijdelijke aangepaste) werkend leven weer op te pakken.

Werkwijze interventie posttraumatische stressklachten

De interventie posttraumatische stressklachten bestaat uit 4 fasen:

Fase 1: Kennismaking en inventarisatie. 

Tijdens het kennismakingsgesprek worden met de cliënt de klachten geïnventariseerd die het gevolg zijn van de schokkende gebeurtenis en de invloed die dit heeft op zijn persoonlijk functioneren, op zijn omgeving en op zijn werk. Na deze inventarisatie volgt psycho-educatie waarbij er uitleg wordt gegeven over de impact van zeer ingrijpende gebeurtenissen op iemands persoonlijke leven en over het verwerkingsproces.
Indien nodig volgt een vervolggesprek en/of een gesprek met een derde, zoals bedrijfsarts en/of werkgever, indien relevant. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de cliënt.

Fase 2: Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak worden de wensen en de doelen van de cliënt SMART opgesteld. Daarnaast wordt erin beschreven hoe de cliënt en psycholoog/coach deze doelen willen bereiken.

Fase 3: Stappenplan voor het oplossen van de posttraumatische stressklachten.

Stap 1. Klachtenreductie; interventie bestaand uit (Imaginaire) Exposure en/of EMDR; Zelfcontrole leren toepassen om het algehele spanningsniveau te verlagen door relaxatietraining en integratie van mogelijke aanvullende en ondersteunende activiteiten zoals yoga, mindfulness, ACT en dergelijke.
Indien nodig huisgenoten en werkomgeving op de hoogte stellen van het verwerkingsproces en daarbij aangeven hoe deze de cliënt het best kunnen opvangen en ondersteunen. 

Stap 2. Indien noodzakelijk en relevant de werkzaamheden aanpassen in overleg met de leidinggevende. 

Fase 4 : Evaluatie en afsluiting inclusief follow-up en terugvalpreventie.

  • Gedurende het traject wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang van het project. Bij afsluiting wordt beoordeeld of de doelstellingen van het Plan van Aanpak voldoende gerealiseerd zijn.  
  • Door terugvalpreventie aan het eind van de interventie leer je om eerder in te grijpen om toekomstige klachten te voorkomen. 

Tijdsinvestering

Gemiddeld 18 weken later zijn cliënten doorgaans voldoende hersteld om weer voort te bouwen op hun sterke kanten. Aantal sessies 12 (exclusief de intake).

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.