Direct naar content
PTSS behandeling bij DKP

Trauma PTSS

Wanneer je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt kan dit leiden tot een posttraumatische stressstoornis.

Schokkende ervaring

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een hevige stressreactie op een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld: geweldsdelicten, zoals beroving, aanranding, verkrachting; natuurrampen; terroristische aanslagen; vliegtuigongelukken; oorlogservaringen.

Het kan hierbij gaan om een traumatische ervaring die men zelf heeft meegemaakt, of waarvan men getuige is geweest, of van een naaste. De klachten moeten tenminste een maand aanhouden en gepaard gaan met vermindert functioneren op een of meer van belangrijke gebieden (sociaal relationeel, werk, opleiding). Een posttraumatische stressstoornis kan leiden tot bijvoorbeeld psychisch verzuim. Een werknemer kan een hele tijd uitvallen, waardoor langdurige re-integratie nodig is.

Kenmerken van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

  • De slachtoffers ervaren een extreem verlies van controle en hebben doorgaans geen greep meer op het dagelijks leven.
  • De mensen blijven psychisch ingesteld op gevaar, terwijl er geen reëel gevaar meer is. Hierdoor kan er een verstoring van het psychobiologisch evenwicht optreden.
  • De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd door onder andere  flashbacks, akelige dromen en alledaagse dingen die aan het trauma doen herinneren.
  • Vermijding van situaties, gedachten, beelden, en emoties die aan het trauma doen herinneren
  • Er is vaak sprake van chronische stress, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties en lichamelijke klachten.
  • Posttraumatische stressstoornis kan zowel direct na de heftige gebeurtenis optreden of (zelfs vele jaren) erna.

Is er wellicht sprake van een PTSS? Doe gratis de online PTSS test.

Verhelpen van PTSS

DKP behandelt nagenoeg alle psychische klachten, de mildere en de meer complexe psychische problematiek. De eerste keuze voor de behandeling van PTSS is imaginaire exposure uit de Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Ga naar de behandeling om hier meer over te lezen of meld je direct aan. Ook voor verzuimpreventie ben je bij DKP aan het juiste adres.

Zie hieronder het educatief filmpje van VGCT over PTSS:

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.