Direct naar content

Persoonlijkheid

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek, hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen.

Dit kunnen denkbeelden zijn over zichzelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit. Het leidt dus tot omvangrijke beperkingen in het persoonlijke en sociale functioneren

De gevolgen voor iemand met een persoonlijkheidsstoornis:

  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting kunnen geven aan het leven.
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • Agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • Nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Verhelpen van persoonlijkheidstoornissen

DKP behandelt nagenoeg alle psychische klachten, de mildere en de meer complexe psychische problematiek. De eerste keuze voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek is Schematherapie.

Ga naar de behandeling om hier meer over te lezen of meld je meteen aan

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.