Direct naar content

Depressie

Soms heb je ergens geen zin in en zie je het even niet zitten. Of je wellicht wat down voelt en het liefst in je bed wilt blijven liggen, dan is dat heel gewoon. Dat overkomt iedereen wel eens. Dat hoort erbij. Niets mis mee. Maar als deze sombere gevoelens echter langer dan twee weken aanhouden, dan kan er meer aan de hand zijn.

Wanneer heb je een depressie?

We spreken van een depressie of depressieve stoornis, indien er sprake is van een depressieve stemming gedurende langer dan twee weken en men duidelijk minder geïnteresseerd is in (bijna) alle activiteiten gedurende het grootste gedeelte van de dag, bijna elke dag.

Kenmerken van een depressie

Je herkent een depressie o.a. aan:

 • Je langdurig somber, verdrietig of lusteloos voelen.
 • Je kunt niet meer genieten van dagelijkse gebeurtenissen
 • Je hebt een afgevlakt gevoel of bent juist erg emotioneel
 • Er is sprake van vermoeidheid of verlies van energie
 • Je voelt je gejaagd of beweegt juist erg traag
 • Je kunt je minder concentreren en niet meer zo goed nadenken
 • Je kunt geen of nauwelijks besluiten nemen
 • Er is een onverklaarbare verandering in eetlust of gewicht
 • Je hebt slaapproblemen; je slaapt te veel of te weinig
 • Er zijn sterke gevoelens van waardeloosheid of schuld
 • Je hebt vaak gedachten aan de dood of over zelfdoding

Resultaat na de interventie: 

 • Cliënt heeft meer inzicht gekregen in het ontstaan van zijn depressieve gevoelens en is zich bewust geworden van zijn zogenaamde interne belemmerende factoren; de onbewust negatieve gedachten, die de negatieve stemming in stand houden. Tevens is het vermijdingsgedrag duidelijk verminderd. 
 • Cliënt is in staat om voor de toekomst op een juiste wijze om te gaan met mogelijke sombere gevoelens, door tijdig het geleerde in praktijk te brengen en om niet in de fuik van de sombere gevoelens verzeild te geraken.
 • Cliënt heeft meer inzicht gekregen in het ontstaan van zijn depressieve gevoelens.

Depressief gedrag en gevoel als vermijdingsgedrag

Een belangrijk uitgangspunt van onze werkwijze is dat depressief gedrag en gevoel als vermijdingsgedrag wordt gezien. Dat klinkt vreemd, omdat je uiteraard graag van je sombere gevoelens af wil. Alsof je het expres zou doen.

Een voorbeeld geeft wat helderheid. Als je verkiest om in je bed te blijven liggen, zodat je geen vermoeiende activiteiten hoeft te ondernemen omdat je het gevoel hebt dat het echt niet lukt om enige activiteiten te ontwikkelen, dan kan dat even een prettig gevoel geven, dat voelt als ‘winst’ en ‘belonend’ op de korte termijn. Op de wat langere termijn zal dit uitstelgedrag echter gaan zorgen voor een patroon van vermijdingsgedrag. Daardoor wordt het steeds moeilijker om nog enige activiteiten te ontplooien en waardoor depressie steeds ernstiger wordt.

Werkwijze bij depressie interventie

Het behandelprotocol voor depressie bestaat uit 16 sessies, onderverdeeld in twee reeksen van acht sessies. In de eerste reeks ligt de nadruk op het verhogen van de stemming door je te helpen vooral dingen te doen die plezierig voor je zijn, waar je tevreden over bent of waardoor je prettige reacties van anderen krijgt. In de tweede reeks gaan we samen na wat nu precies het depressieve gevoel in stand houdt. Hierbij gaat het om de zogenaamde interne belemmerende factoren, zoals er vaak zijn de onbewust negatieve gedachten, die de negatieve stemming in stand houden.

Behandelmethoden bij de interventie depressie

De belangrijke effectieve methoden die gebruikt worden bij de interventie depressie, zijn Cognitieve gedragstherapie, Mindfulness (MBCT) en ACT. Ook medicatie kan hierbij een ondersteunende rol hebben. Ga naar de behandeling om hier meer over te lezen.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 18 weken later zijn cliënten doorgaans voldoende hersteld om weer voort te bouwen op hun sterke kanten. Aantal sessies 12 (exclusief de intake).

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.