Direct naar content
burn out behandelen bij DKP

Burn-out

Het ontstaan van een burn-out is een sluimerend proces dat uiteindelijke leidt tot algehele geestelijke en lichamelijke uitputting. Hierdoor kan je je eigen gedachten en emoties niet goed meer reguleren. Het is dus zeker niet zomaar een vermoeidheid, die je door een time-out te nemen, zou kunnen genezen. Het vereist een spoedige, adequate en professionele behandeling.

Diagnose burn-out:

Om de diagnose burn-out te kunnen stellen moet er sprake zijn van:

 

 • geestelijke en lichamelijke uitputting
 • werk gerelateerde klachten *
 • afgenomen professionaliteit en mentale distantie tot werk
 • klachten moeten reeds langer (dan 6 maanden) aanwezig zijn

 

*  burn-out is niet louter werk gerelateerd, want ook op het persoonlijke en privéterrein, kan er van boven genoemde klachten sprake zijn. Bijvoorbeeld indien men langdurig verwikkeld is geraakt, in een zeer belangrijke, doch gaandeweg hopeloze en verloren procedure met een instantie of de overheid. Uiteraard kan dit ook het geval zijn de relationele sfeer bijvoorbeeld met je partner.

Binnen de GGZ zorg wordt bij bovenstaande symptomen gesproken van Ongedifferentieerde Somatoforme Stoornis.

Klachten burn-out

De klachten beginnen vaak met je zorgen maken, je gespannen en rusteloos voelen, een verhoogde spierspanning, hartkloppingen, concentratieproblemen, piekeren, slaapproblemen en een  gevoel van lusteloosheid en vermoeidheid. Een burn-out kan weer leiden tot bijvoorbeeld psychisch verzuim. Een werknemer kan een hele tijd uitvallen, waardoor langdurige re-integratie nodig is.

Belangrijkste oorzaken van een burn-out

 • taken onder tijdsdruk met hoge werkbelasting
 • taken met een zeer grote verantwoordelijkheid
 • een functie met een onduidelijk taakomschrijving
 • te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren
 • werk waarin geen goed functionerend werkoverleg is
 • weinig of geen ondersteuning door collega’s en/of management
 • het gemis aan sociale ondersteuning op het werk
 • het ontbreken van regelmogelijkheden in het werk
 • werkzaamheden waarbij grote kans bestaat om geconfronteerd te worden met menselijk lijden en agressie en emoties van anderen
 • discriminatie en ongewenste intimiteiten
 • gebrek aan zinvolheid van het werk
 • persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld perfectionisme en moeilijk nee kunnen zeggen

Bij een niet tijdige aanpak van bovenstaande oorzaken kunnen zich in een later stadium nog andere ernstige stoornissen ontwikkelen, zoals angsten en depressies.

Is er wellicht sprake van burn-out? Doe gratis de online burnouttest.

Behandelen van burn-out

DKP behandelt nagenoeg alle psychische klachten, de mildere en de meer complexe psychische problematiek. De eerste keuze voor de behandeling van burn-out is cognitieve gedragstherapie in combinatie met o.a. lichaamsgerichte therapie. Indien gewenst maakt DKP hierbij tevens gebruik van kortdurende schematherapie.

Ga naar de behandeling om hier meer over te lezen of meld je direct aan. Ook voor verzuimpreventie bent je bij DKP aan het juiste adres.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.