Direct naar content
burn out behandelen bij DKP

Burn-out

Het ontstaan van een burn-out is een sluimerend langdurig proces, dat uiteindelijke leidt tot algehele geestelijke en lichamelijke uitputting. Het is dus zeker niet zomaar werkstress of vermoeidheid, die je door een time-out te nemen zou kunnen genezen. Burn-out vereist daarom een zeer professionele behandeling.

Diagnose burn-out:

Om de diagnose burn-out te kunnen stellen moet er sprake zijn van:

 

 • geestelijke en lichamelijke uitputting
 • werk gerelateerde klachten *
 • afgenomen professionaliteit en mentale distantie tot werk
 • klachten moeten reeds langer (dan 6 maanden) aanwezig zijn

 

*  burn-outklachten zijn uiteraard niet louter werk gerelateerd, want ook door privéomstandigheden kan er van boven genoemde klachten sprake zijn. Bijvoorbeeld indien men langdurig verwikkeld is geraakt in een zeer belangrijke, doch gaandeweg hopeloze en verloren procedure met een instantie of de overheid. Uiteraard kan dit ook in de relationele sfeer voorkomen, zoals bij een langlopende (vecht)scheiding .

Binnen de GGZ zorg wordt bij bovenstaande ‘privé gerelateerde’ symptomen gesproken van Ongedifferentieerde Somatoforme Stoornis.

Klachten burn-out

De klachten beginnen vaak met je zorgen maken, je gespannen en rusteloos voelen, een verhoogde spierspanning, hartkloppingen, concentratieproblemen, piekeren, slaapproblemen en een  gevoel van lusteloosheid en vermoeidheid. Een burn-out leidt onherroepelijk tot psychisch verzuim. Een werknemer kan dan een hele tijd uitvallen, waardoor langdurige re-integratie nodig is.

Belangrijkste oorzaken van een burn-out

 • taken onder tijdsdruk met hoge werkbelasting
 • taken met een zeer grote verantwoordelijkheid
 • een functie met een onduidelijk taakomschrijving
 • te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren
 • werk waarin geen goed functionerend werkoverleg is
 • weinig of geen ondersteuning door collega’s en/of management
 • het ontbreken van regelmogelijkheden in het werk
 • werkzaamheden waarbij grote kans bestaat om geconfronteerd te worden met menselijk lijden en agressie en emoties van anderen
 • discriminatie en ongewenste intimiteiten
 • gebrek aan zinvolheid van het werk
 • persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld perfectionisme en moeilijk nee kunnen zeggen

Bij een niet tijdige aanpak van bovenstaande oorzaken kunnen zich in een later stadium nog andere ernstige stoornissen ontwikkelen, zoals angsten en depressies.

Is er wellicht sprake van burn-out? Doe gratis de online burnouttest.

Behandelen van burn-out

De eerste keuze voor de behandeling van burn-out is cognitieve gedragstherapie in combinatie met o.a. lichaamsgerichte therapie. Indien gewenst maakt DKP hierbij tevens gebruik van kortdurende schematherapie of schemacoaching.

Ga naar de behandeling om hier meer over te lezen of meld je direct aan. Ook voor verzuimpreventie bent je bij DKP aan het juiste adres.

Ik voel me welkom

Ik ben buitengewoon tevreden over mijn behandeling bij DKP, na een stevige burn-out. Zeer professioneel. Er wordt allereerst goed de tijd genomen om het ‘probleem’ waarmee je kampt, te inventariseren. Daarna volgt, in open gesprekken, de analyse en handreikingen naar een beter, stresslozer bestaan. Moet je uiteraard wel zelf doen, maar mijn behandelaar staat me met raad en daad terzijde. Waarbij je aan het denken wordt gezet hoe je de dingen nu en in de toekomst anders, beter kan aanpakken. Heel positief vind ik de fijne, ontspannen sfeer tijdens de sessies. Daardoor kostte het minder moeite om ook over zaken te praten waarvoor ik me aanvankelijk schaamde. Ik voel me welkom.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.