Direct naar content

Aanpassingsproblematiek

Bij aanpassingsproblematiek ontstaan er emotionele problemen en gedragsproblemen na een stresserende gebeurtenis of ingrijpende verandering, (bijvoorbeeld een conflict, ongewild ontslag of baanverlies), die een normaal dagelijks functioneren op het werk verhinderen.

Voor wie?

Voor werknemers en particulieren bij wie aanpassingsproblematiek voor een behoorlijke beperking van hun sociaal en beroepsmatig functioneren leidt. 

Resultaat na de interventie:

  • De cliënt is in staat om de bestaande realiteit onder ogen te zien, de situatie of gebeurtenis te verwerken en er op een adequate wijze mee om te gaan.
  • De draagkracht en zelfcontrole van de cliënt zijn vergroot.
  • De cliënt is in staat om het werk weer te hervatten, bij de eigen werkgever, of om stappen te nemen naar een werkplek elders.

Werkwijze

De interventie aanpassingsproblematiek bestaat uit drie fasen:

Fase 1: Kennismaking, inventarisatie en levensstijl. 

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt met de cliënt geïnventariseerd welke klachten er zijn en wordt gekeken welke gebeurtenissen en/of tegenslagen hieraan vooraf zijn gegaan. Tevens wordt er uitleg gegeven over de invloed van ingrijpende gebeurtenissen op iemands persoonlijke leven en over het verwerkingsproces. Na deze inventarisatie volgt advies over levensstijl: met aandacht voor het slaap -waakpatroon, voedingspatroon en mogelijk middelengebruik.
Indien nodig met een vervolggesprek en/of een gesprek met een derde, zoals bedrijfsarts en/of werkgever, indien relevant. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de cliënt.    

Fase 2: Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak worden de wensen en de doelen van de cliënt SMART opgesteld. Tevens wordt erin beschreven hoe de cliënt en psycholoog/coach deze doelen willen bereiken. 

Fase 3: Stappenplan

Stappenplan voor het oplossen van de aanpassingsproblematiek met Cognitieve gedragstherapie. Waarbij achtereenvolgens de volgende stappen worden uitgevoerd:

Het bespreken en het bijstellen van disfunctionele opvatting van de cliënt over zichzelf en anderen over het aankunnen van de gevolgen voor zichzelf en de omgeving.

Zelfcontroleprogramma: de cliënt in staat stellen om het gevoel van controle over ongewenste symptomen en gedrag te vergroten en controle over de situatie te krijgen, met toepassing van probleemoplossende strategieën. 

De veerkracht van de cliënt helpen vergroten door het opstellen van een zogenaamd activiteitenpatroon; zijn er voldoende ontspannende activiteiten, voldoende lichaamsbeweging en voldoende sociale contacten, zodat hij verder kan met de veranderde situatie. 

De positieve kwaliteiten van de cliënt versterken.

De cliënt ondersteunen en adviseren over de te nemen volgende stappen, bijvoorbeeld ten aanzien van juridische regelingen rond uitkering/werk zoeken). 

Fase 4: Evaluatie en afsluiting inclusief terugvalpreventie

  • Gedurende het traject wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang van het project. Bij afsluiting wordt samen beoordeeld of de doelstellingen van het Plan van aanpak voldoende gerealiseerd zijn.  
  • Door terugvalpreventie aan het eind van de interventie leer je om eerder in te grijpen om toekomstige klachten te voorkomen. 

Aanvullende informatie:

  • Bij een multidisciplinaire aanpak stemt de psycholoog/coach af met betrokkenen over doelen en benadering.
  • Bij bepaalde fysieke spanningsklachten kan DKP verwijzen naar andere ondersteuning binnen DKP zoals psychosomatische fysiotherapie, haptonomie, yoga of naar groepsactiviteiten zoals Mindfulness.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 18 weken later zijn cliënten doorgaans voldoende hersteld om weer voort te bouwen op hun sterke kanten. Aantal sessies 12 (exclusief de intake).

Meer weten over onze diensten op het gebied van werk?

  • Laat je e-mailadres achter en we nemen contact met je op!

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.